SharePoint
"Door de samenwerking met PeopleWare kunnen we kosten besparen en profiteren van hoge expertise, terwijl we ook flexibel blijven in de afname van onze ICT-diensten."
Kees Hus
CIO
Engie Services NL
"PeopleWare is voor ons een betrouwbare en degelijke partner. Wij vertrouwen erop dat zij ons aan de hand meenemen in de nieuwste innovaties."
Rolf Daalder
Director ICT
FMO
"PeopleWare meet met de menselijke maat: eenvoud en transparantie in (samen)werken en vrij binnen afspraken met eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid."
Rob Wolleswinkel
Manager ICT
FCA Capital
Performance optimaliseren in SharePoint (Online)

​Een veel besproken onderwerp in de SharePoint wereld is performance. ​​​SharePoint is een vorm van webtooling, hierdoor hebben gebruikers vaak hoge verwachtingen als het aankomt op performance. Gebruikers zien vaak geen verschil tussen een 'gewone' website en een contentportaal en verwachten daarom dezelfde performance, terwijl dit in de meeste gevallen niet realistisch is. In deze blog verkennen we de standaard performance mogelijkheden door gebruik te maken van caching binnen SharePoint on-premise en SharePoint Online (onderdeel van Office 365).

​​
Waarom gebruik maken van caching? ​

Bij caching worden elementen van een site opgeslagen in het tijdelijk geheugen (cache), hierdoor wordt het mogelijk een site sneller te weergeven. Een SharePoint portaal verandert niet constant. Het eenmaal volledig inladen van Javascript-, CSS- en contentbestanden levert een aanzienlijke performanceverbetering op bij het laden van het SharePoint portaal in de toekomst. Door het toenemende gebruik van Office 365 en SharePoint Online is snelheid een hot topic geworden. De gemiddelde gebruiker ziet Office 365 als een website en een website is toch altijd snel?

Caching bij SharePoint on-premise

Zoals eerder aangegeven zijn er twee versies van SharePoint, namelijk SharePoint on-premise en SharePoint Online. Deze producten zijn niet hetzelfde en ook bij caching verschillen de producten van elkaar. Wanneer we kijken naar SharePoint on-premise dan zijn er drie hoofdsoorten caching beschikbaar. 

1. Output caching​

De eerste cache-soort is output caching. Output caching slaat cache-profielen op van de SharePoint pagina's. Wanneer een gebruiker naar de SharePoint portaal gaat laadt de gebruiker de gecachte pagina's. Hierdoor hoeven er geen query's te worden uitgevoerd naar SharePoint-bibliotheken als een lijst of document-bibliotheek. Het is mogelijk om verschillende cache-profielen aan te maken voor bijvoorbeeld anonieme of geautoriseerde gebruikers. Daarnaast worden er verschillende cache-objecten aangemaakt voor gebruikers met bepaalde rechten. Ook is het mogelijk om in te stellen hoelang een bepaalde cache houdbaar moet blijven. 

Output Caching SharePoint.png

2. Object caching

De tweede soort cache is object caching. ​​Object caching zorgt voor minder verkeer tussen SharePoint en SQL door cache objecten in het geheugen van de server op te slaan. Voorbeelden van cache oebjecten zijn lijst-items, library-items en page layouts. Wanneer een gebruiker de SharePoint site opent hoeft de gebruiker geen SQL-query te laten uitvoeren, maar wordt er uit het geheugen van de SharePoint server geput.

Object Cache Settings.png
3. BLOB caching​

De laatste cache-methode binnen SharePoint is BLOB caching. BLOB caching slaat disk-based cache files op de front-end servers op. Hierdoor hoeft er minder communicatie tussen SharePoint en SQL plaats te vinden. Wanneer een gebruiker voor het eerst de SharePoint portaal opent zullen deze BLOB bestanden van de SQL server naar de front-end server worden gekopieerd. De hierop volgende keren dat de gebruiker de SharePoint pagina benaderd zullen de BLOB bestanden op de front-end server worden ingeladen in plaats van via de SQL server. ​

Caching bij SharePoint Online

Wij zien in de markt een duidelijke beweging naar SharePoint Online. Veel organisaties krijgen SharePoint er 'gratis' bij als zij de overstap maken naar Office 365, dus is de vraag naar oplossingen in SharePoint online groot. Een bijkomend voordeel is dat er hierbij ook geen SharePoint servers meer nodig zijn. 

Output en object caching binnen SharePoint Online

De grootste kracht van output- en object caching is dat caching objecten worden opgeslagen op de front-end servers van SharePoint waarvan er maar één of twee in een on-premise serverpark zijn. Laat dit nou precies niet de kracht van de cloud zijn. Een SharePoint online serverpark bestaat uit duizenden servers waar meerdere klanten gebruik van maken. Als een gebruiker de SharePoint portaal inlaadt da nis de kans enorm klein dat hij op de juiste server eindigt. Het resultaat is dat er geen object of output caching mogelijk is. Wat is er dan wel mogelijk? Microsoft geeft hiervoor een aantal suggesties. 

SharePoint Server On-premise output cahcing.png

SharePoint Online Output Caching.png

Navigatie binnen SharePoint

De eerste suggestie van Microsoft is nadenken over de top navigatie die binnen SharePoint wordt gebruikt. Hierbinnen zijn drie smaken te onderscheiden. De eerste twee smaken vrijwel hetzelfde en worden Structrual Navigation en Managed Navigation genoemd. De voordelen hiervan zijn dat de navigatie door de administrators zijn te configureren, dat het automatisch security trimmed is en dat het een standaard onderdeel van SharePoint is. Het nadeel is dat de performance in SharePoint Online met deze methode niet goed werkt, het levert namelijk een vertraging van 2,5 seconden op. Het alternatief is search driven navigatie, hiermee wordt de navigatie uit de search index van SharePoint gehaald. De voordelen hiervan zijn goede performance en security trimmed, het nadeel is dat het hier gaat om een maatwerk oplossing.

Navigatie Subsite SharePoint Online.png

Minification en bundeling

Een volgende suggestie van Microsoft is om de source code zoals Javascript en CSS-bestanden te bundelen tot één groot bestand en deze te minificaten. Minification betekent dat alle onnodige tekens uit een stuk code worden gehaald zodat het zo klein mogelijk wordt. Daarnaast adviseert Microsoft om het inladen van bestanden goed te timen. Een voorbeeld hiervan is om eerst een pagina in te laden en vervolgens de content, zodat het gevoel beter is. 

Conclusie caching methodes Microsoft

De standaard aanwezige caching-methodes van Microsoft geven op het SharePoint on-premise platform de gewenste performance in combinatie met de PeopleWare standaard SharePoint oplossingen. De snelheid is hoog en stabiel. In SharePoint online geven de aangedragen caching-methodes niet de gewenste performance verbeteringen in combinatie met de PeopleWare standaardoplossingen. Het gemis van een server waar cache bestanden kunnen worden opgeslagen is groot, het resultaat is een omgeving die te langzaam is. 

PeopleWare caching​​

Natuurlijk zijn er buiten de aangedragen caching-methodes van Microsoft andere manieren een snelle SharePoint-omgeving te creëren. Voorbeelden hiervan zijn Browser Caching en REDIS Caching, er zijn overigens nog andere technieken. Het framework en de caching-technieken die door PeopleWare zijn ontwikkeld werken ook snel en stabiel binnen SharePoint Online. Er is echter altijd ruimte voor verbetering. PeopleWare blijft daarom mogelijkheden onderzoeken om de performance binnen SharePoint omgevingen te verbeteren. 

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over de mogelijkheden binnen SharePoint? Dan brengen wij u graag in contact met één van onze specialisten. Bel naar 088 - 006 34 26 of stuur ons uw vraag​.

Performance SharePoint Portaal PeopleWare.png

Geschreven door: Kevin Janssen (SharePoint Consultant)​

Samen werken aan een betere arbeidsmarkt

Wij geloven dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) meer is dan een verzameling van richtlijnen voor organisaties. Wij zien MVO als een visie op ondernemerschap, een manier om als organisatie iets terug te geven aan de maatschappij. Een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid is de zorg voor mensen en het vergroten van hun welzijn. Hierbij vinden wij het met name belangrijk om passend werk te vinden voor mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt. In het kader hiervan is Matthijs Woertman bij ons gestart als ICT helpdesk medewerker.​

Matthijs is lid van het jongerenpanel van het programma Zorg én Perspectief en vertelt tegen welke problemen je aanloopt als je een Wajong-uitkering hebt (gehad) en waarom jongeren met een chronische aandoening aangenomen zouden moeten worden.​
 ​​

Het programma Zorg én Perspectief van vermogensfonds NutsOhra wil de verschillen tussen jongeren met een chronische aandoening en leeftijdsgenoten verkleinen. Zorg én Perspectief richt zich op vijf thema’s; sport, school, werk, zorg en kracht. ​​Bekijk hieronder de verhalen van anderen uit het jongeren panel. 

​​​
PeopleWare en Microsoft intensiveren samenwerking ...

PeopleWare heeft voor 2016 het ‘Microsoft Premier Support Partner Contract’ afgesloten. Het Premier Support Contract biedt partners additionele end-to-end ondersteuning voor Microsoft Azure, Office 365 en aanvullende online producten van Microsoft. PeopleWare tracht hiermee de kwaliteit en efficiëntie van haar dienstverlening verder te verhogen en de implementatie- en beheerkosten te verlagen. 

Het Premier Support Contract biedt PeopleWare de mogelijkheid om te profiteren van aanvullend remote en on-site support vanuit Microsoft, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365
dagen per jaar. Daarnaast krijgen business critical issues voorrang in het oplosproces, hierdoor kan de responstijd beperkt worden tot minder dan een uur. PeopleWare heeft tevens toegang tot additionele ondersteuning in de vorm van consultancy, workshops, assessments en de kennisdatabase.  

“PeopleWare is gespecialiseerd in het implementeren en beheren van hybride Cloud omgevingen gebaseerd op Microsoft-technologie. Wij zien dat organisaties hiervoor steeds vaker gebruik maken van oplossingen als Microsoft Azure en Office 365​. Het Premier Support Contract stelt ons in staat om onze klanten end-to-end support te leveren,  de kwaliteit van het beheer op de online producten van Microsoft te verhogen en hiervoor een single-point-of-contact te hanteren." Aldus directeur Mark van Liempt.

Microsoft Premier Support for Partners Persbericht.jpg

De effecten van cloud op het licentielandschap

​Hoe zorgt u voor een beheersbaar licentielandschap? Hier is helaas geen gemakkelijk en eenduidig antwoord op te geven, het antwoord is namelijk afhankelijk van een groot en divers aantal facetten. Veel organisaties die momenteel werken met cloud-oplossingen, of van plan zijn dit te gaan doen, krijgen echter te maken met een veranderd licentielandschap. Wanneer u de kosten hiervan inzichtelijk wilt maken en overzichtelijk ​wilt houden, is het van bel​ang een duidelijke strategie op te stellen. Het is belangrijk deze strategie te volgen, te monitoren en wanneer nodig bij te stellen. ​Onderwerpen die van belang zijn mee te nemen in de strategie zijn bijvoorbeeld:

 • Verwacht u groei of krimp binnen​​​ het personeelsbestand?
 • Wanneer was de laatste investering op softwarevlak?
 • Staan er veel of grote softwareinvesteringen op de planning?
 • In welke mate is de cloud onderdeel van de business- en IT-strategie?

Cloud computing trend

Cloud computing, IT outsourcing​ en hosting zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij veel CEO's, CTO's, CIO's en IT-managers. Er zijn genoeg redenen om te kiezen voor cloud-oplossingen:
 • ​Meer flexibiliteit
 • ​Stimuleren innovatie
 • Capex vs. Opex
 • Verhogen schaalbaarheid
 • Economische redenen
 • Verouderde IT-omgeving
 • Verwachte ontwikkelingen in personeelsbestand

​Impact op het applicatielandschap

Door het adopteren van de cloud binnen uw IT-strategie krijgt u te maken met een veranderend licentielandschap. De belangrijkste reden hiervoor is dat traditionele licentiecontracten in de basis niet geschikt zijn voor cloud-omgevingen, ze zijn enkel toepasbaar in traditionele on-premises IT-omgevingen. IT-dienstverleners zullen hun cloud-oplossing vaak inclusief software als dienst aaanbieden. Veel bedrijven zijn hier niet van op de hoogte of kennen de consequenties niet. Vooraf informatie inwinnen over hoe de dienst wordt aangeboden voorkomt vervelende verrassingen. 

​​Softwarecontracten

Binnen de enterprise- en groot zakelijke markt worden vaak softwarecontracten afgesloten met additionele Software Assurance (SA). De beweegredenen voor het afsluiten van Software Assurance​​​ verschillen per klant en zijn afhankelijk van de IT-omgeving. De voordelen van het afsluiten van Software Assurance zijn onder andere:
 • Recht op de meest recente softwareversie
 • Home use programma
 • Technische ondersteuning
 • Versiebeheer
 • License mobility rechten
 • Specifieke SA rechten
De opkomst van cloud computing en de veranderingen die het met zich meebrengt is niet onopgemerkt gebleven bij softwareleveranciers,​ zij passen hun business- en softwarestrategie hierop aan. Zij ontwikkelen nieuwe licentieprogramma's die zich specifiek richten op cloud computing, voor bestaande licentieprogramma's worden de gebruikersrechten aangepast. 

Gebruikers- en productrechten
​Softwareleveranciers maken gebruik van (online) documenten waarin zijn de gebruikers- of productovereenkomst beschrijft, hierin zijn alle rechten en plichten van gebruikers in opgenomen. Deze documenten staan meestal bekend als Product Use Right, Service Provider Use Right, Online Services Term of End User License Agreement. Voor veel organisaties is het toepassen van deze gebruiksrechten een uitdaging en vaak ontbreekt de diepgaande kennis van dit onderwerp om deze inhoudelijk te verkennen. Softwareleveranciers kennen gebruikersrechten vaak toe op basis van parameters als​: 
 • Persoon / Gebruiker
 • Device / Server
 • CPU / Cores
 • OSE / VM
 • Software installatie
Wanneer de IT-omgeving van uw organisatie gevirtualiseerd is, worden productrechten over het algemeen complexer. Softwareleveranciers stellen namelijk specifieke eisen aan het inzetten van software in virtuele omgevingen. Om een voorbeeld te geven van een on-premises en cloud-ready contract vorm die u wellicht kent:
 • ​On-premises
  • ​​Microsoft Open License
   VMware processor licenties
   Citrix koop licenties
 • ​Cloud
  • ​Microsoft SPLA
  • Office 365 programma's
  • VMware vCan
  • Citrix CSP
Vrijwel iedere softwareleverancier heeft tegenwoordig een on-premises of cloud-ready contractvorm of een variatie hierop. 

​IT Asset Management

IT Asset Management is een verzameling van methodieken en processen die organisaties helpen bij het inzichtelijk maken en beheren van hun IT Assets (hardware en software). Software Asset Management (SAM) is het complete proces rondom het beheer van Software Assets binnen uw organisatie. Organisaties die een vorm van Asset Management toepassinen in correlatie met een duidelijke cloud-strategie zijn beter voorbereid op het implementeren of adopteren van cloud-based oplossingen. 
Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek of onafhankelijk advies over welke stappen uw organisatie kan nemen om de cloud te adopteren? Wil u meer weten over het toepassen van Asset Management? Stuur ons dan een bericht via het contactverzoek aan de rechterzijde van deze pagina of neem direct contact op via 088-0063426. 

Door: Danny Kramer - Licentieadviseur @ PeopleWare

beheersbaar applicatielandschap met cloud oplossingen.png  ​

Responsive Design in SharePoint
Een vraag die wij vaak horen bij klanten is hoe wij omgaan met responsiveness in SharePoint. Door het groeiende gebruik van verschillende soorten devices is responsiveness een interessant en belangrijk onderwerp geworden voor veel organisaties. Waar vroeger voornamelijk gebruik werd gemaakt door één monitor met een standaardresolutie is de diversiteit binnen de huidige ICT-architectuur talrijk, van full-HD monitoren tot diverse soorten smartphones. In deze blog zal ik meer uitleggen over hoe wij binnen PeopleWare omgaan met responsiveness. 

Wat is responsiveness? 

Een responsive site is een site waarbij wordt gestreefd naar een optimale gebruikerservaring ongeacht welk device hiervoor wordt gebruikt. Hierbij moet worden gedacht aan monitoren, laptops en telefoons maar ook aan breedbeeld- of landscape resoluties. Wanneer een site responsive is schaalt het design mee met de afmetingen van het scherm, zonder in te leveren op de gebruikerservaring of de leesbaarheid van de site. Hieronder is een voorbeeld te zien van hoe een responsive design zou moeten werken. Een site wordt hierbij opgedeeld in verschillende content blokken welke, afhankelijk van de ruimte op het device en de leesbaarheid. 
Responsive Design content blokken.png  

SharePoint standaard – Device Channels

Een standaard SharePoint-oplossing, ook wel out-of-the-box genoemd, is jammer genoeg niet responsive. Dit is hieronder te herkennen aan de verticale en horizontale scrollbalken. 
SharePoint standaard responsive.png  
SharePoint biedt hierin mogelijkheden met Device Channels, welke standaard in SharePoint aanwezig zijn. Device Channels maken het mogelijk om verschillende channels aan te maken welke zijn gespecificeerd op een bepaalde user agent. Wanneer een bepaald device wordt gebruikt wordt het daarbij horende channel met masterpage en CSS-bestanden ingeladen. 
Channel Devices.png
​Device Channels kunnen worden gebruikt om een responsive design te maken in SharePoint, echter wordt het onderhoud bemoeilijkt door de vele verschillende masterpages en CSS-bestanden voor alle devices. Bij elke wijzigingen dienen immers alle channels aangepast te worden. 

PeopleWare responsiveness

PeopleWare heeft de strategie om zoveel mogelijk gebruik te maken van de SharePoint-standaard en waar nodig deze aan te vullen. Het hierboven beschreven nadeel van Device Channels is één van de redenen dat wij op zoek zijn gegaan naar een alternatief voor het responsive maken van een SharePoint-omgeving. In onze zoektocht naar een responsive framework hebben we gekeken naar wat een markstandaard is, zo zijn we terecht gekomen bij het Twitter Bootstrap Framework.​

Het Twitter Bootstrap Framework is oorspronkelijk gemaakt voor Twitter door Mark Otto en Jacob Thorton, de ontwikkelaars achter Twitter. In 2011 is dit framework publiekelijk beschikbaar gesteld, sindsdien is het door vele bedrijven gebruikt en is het veruit de favoriet bij websiteontwikkelaars. Een aantal voordelen van het Twitter Bootstrap Framework zijn: 
 • Responsive: Bootstrap zorgt voor automatische aanpassing naar het scherm.
 • Compatible met elke browser: Bootstrap is compatible met Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari.
 • Geen maatwerk: Rondom het framework is een grote community beschikbaar waardoor Bootstrap veruit minder werk kost dan een op maat gemaakte responsive benadering. 
Het gebruik van Bootstrap in combinatie met de PeopleWare componenten heeft ertoe geleidt dat onze SharePoint-oplossingen responsive werken op alle devices, zoals hieronder te zien is. 

Breedbeeld:
Responsive breedbeeld.png
Landscape:
Responsive landscape.png  
Mobile:
Reponsive mobile.png  

SharePoint 2016

In de zomer van 2016 zal SharePoint 2016 worden uitgebracht. In de verschillende previews die beschikbaar zijn hebben we kunnen zien dat Microsoft verbeteringen heeft aangebracht in de beschikbaarheid van SharePoint op verschillende devices. Uiteraard gaat PeopleWare deze nieuwe functionaliteiten verder onderzoeken. Als blijkt dat dat deze oplossing meer mogelijkheden biedt dan onze Bootstrap oplossingen zullen we deze uiteraard vervangen door de standaard SharePoint-oplossing. 
Geschreven door: Kevin Janssen (SharePoint Consultant)​
PeopleWare benoemd tot Cloud OS Network Partner!
Peo​pleWare ICT Solutions is door Microsoft benoemd tot Cloud OS Network Partner. Het Microsoft Cloud OS Netwerk (COSN) is een selecte ​groep serviceproviders die nauw samenwerken met Microsoft om hoge kwaliteit hybride cloud-oplossingen te leveren. Serviceproviders binnen het Cloud OS Network zijn samen actief in meer dan negentig markten wereldwijd en bedienen dagelijks meer dan drie miljoen klanten. 

Microsoft stelt zeer hoge kwaliteitseisen aan haar partners, het COSN partnerprogramma staat daarom wereldwijd hoog aangeschreven. Het netwerk is zo select dat er in Nederland slechts 19 partners zijn aangesteld, wereldwijd zijn dit er ongeveer 250. Het COSN-programma staat volledig in het teken van hybride oplossingen, ofwel het optimaal  verbinden van on-premise, private en public cloud omgevingen. Hierbij hebben klanten de keuze om oplossingen zelf te beheren, in het Azure-datacenter te draaien of het beheer onder te brengen in CloudActive, het cloud-platform van PeopleWare. 

“Dankzij het Cloud OS Netwerk kunnen wij onze klanten de flexibiliteit en schaalbaarheid bieden van een Azure-oplossing in combinatie met de persoonlijke aanpak van een lokale cloud-leverancier. Daarnaast biedt het ons meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit bij het implementeren van hybride cloud-oplossingen.” Aldus Mark van Liempt, directeur bij PeopleWare ICT Solutions. 

Microsoft Cloud OS Network Partner.png
Powered by dedication
PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. PeopleWare - Powered by dedication.

 Onze diensten

ICT Infrastructuur
Wij adviseren, ontwerpen, implementeren, optimaliseren en beheren innovatieve ICT-oplossingen voor onze klanten.
ICT Outsourcing
Middels een modulaire opzet bieden wij maatwerk ICT outsourcing oplossingen voor elk type organisatie.
Cloud Oplossingen
Wij implementeren en beheren public, private en hybride cloud oplossingen als Office 365, Azure en Cloud Werkplekken.
Partners & Technologie
Als ICT System Integrator zijn wij gespecialiseerd in het optimaal combineren van bestaande technologieën.
SharePoint
Wij ontwikkelen maatwerk SharePoint omgevingen voor diverse doeleinden op basis van fixed price & time.
ICT Detachering
Wij ondersteunen u graag bij het snel en effectief oplossen van capaciteitsvraagstukken op uw ICT-afdeling.

 Over ons

image
​​​​​​​Onlangs vierde Peopleware ICT Solutions​ haar 10-jarige bestaan​. Wat begon als een ICT-detacheringsbureau is inmiddels uitgegroeid tot een gerespecteerde ICT System Integrator. Met meer dan 170 professionals ondersteunen wij dagelijks tientallen klanten binnen de Benelux. ​In een constant veranderende markt is onze passie om organisaties met innovatieve ICT-oplossingen te ondersteunen bij hun kernactiviteiten hetzelfde gebleven.  

Onze kernactiviteiten

PeopleWare ICT Solutions is een ICT System Integrator. Wij leveren een compleet scala aan ICT-oplossingen waarmee we diverse organisaties ondersteunen in hun kernactiviteiten. Wij dragen op innovatieve en onderscheidende wijze maximaal bij aan het succes van onze opdrachtgevers. Wij leveren diensten onder andere op het gebied van ICT InfrastructuurICT BeheerCloud Oplossingen, SharePoint DevelopmentTechnologie en ICT Detachering.

Maak kennis met het Shared IT Center, onze outsourcingdivise en Icento, onze infrastructuurdivisie.​
Lees verder
image
PeopleWare ICT Solutions is in 10 jaar uitgegroeid tot een ICT-Dienstverlener met een brede scala aan diensten op het gebied van ICT Beheer, ICT Infrastructuur, Technologie, Cloud Oplossingen, Software Ontwikkeling en ICT Detachering. Het is onze passie om met innovatieve en technische oplossingen bij te dragen aan de flexibiliteit van onze opdrachtgevers. Met meer dan 180 professionals in Badhoevedorp, Rotterdam en Leiden werken wij elke dag vol enthousiasme aan diverse projecten voor een groeiend aantal opdrachtgevers. 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent om onze dienstverlening te verbeteren. Hieronder vindt je een overzicht van onze openstaande vacatures.
Lees verder
image

​​​​​​Onze visie, missie en strategie zitten verankerd in de kern van onze organisatie en geven richting aan onze dagelijkse werkzaamheden.

​Onze visie

Wij geloven dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn en blijven wanneer zij wendbaar zijn, alleen zo kunnen zij anticiperen en inspelen op de constant veranderende marktomstandigheden. Optimale wendbaarheid garandeert continuïteit en wij zijn ervan overtuigd dat uw ICT-omgeving hier een grote rol bij speelt. Daarmee is ICT niet langer ondersteunend, zoals dat tien jaar geleden was, maar een serieuze kans om strategische voordelen te behalen.  

In een turbulente tijd en markt, waar verandering de enige constante is, geloven wij in duurzame en lange termijn relaties. Hierbij zijn een intensieve en flexibele samenwerking, wederzijds vertrouwen en persoonlijke communicatie doorslaggevend. Alleen zo kan op de lange termijn optimaal waarde worden toegevoegd. 

 Onze missie
Het is onze missie een toegewijde en betrouwbare partner te zijn voor onze opdrachtgevers en hun te voorzien van innovatieve ICT-oplossingen die bijdragen aan de flexibiliteit van de organisatie. 

 ​Strategie​
Wij steken onze energie in innovatie, kwaliteit en partnerschap. 
 • Innovatie
  • Het ontwikkelen en inzetten van hoogstaande “proven“ ICT technologie.
  • Het hebben van een intensieve relatie met technologiepartners als Microsoft en Citrix.
 • Kwaliteit
  • ISO:9001: waarborgt de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze diensten
  • ITIL en Prince2: Waarb​orgt de kwaliteit van onze processen
  • Investeren in kennisontwikkeling zowel bij onze klanten als medewerkers
 • Partnerschap
  • Het bieden van een complee​t geïntegreerd dienstenportfolio
  • Een relatie gebaseerd op persoonlijk contact
  • Het aangaan van de lange termijn relatie staat centraal in de dienstverlening
  • Een relatie gebaseerd op transparantie en wederzijds vertrouwen
Lees verder
image
Om een indruk te geven in ervaringen met verschillende klanten kunt u hier een aantal klantcases lezen.
Lees verder
image
​​​​​Shared IT Center, de outsourcing tak van PeopleWare ICT Solutions is ISO 9001:​2008 gecertificeerd. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en staat voor het op een georganiseerde manier omgaan met kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat er wordt gewerkt volgens strikte regels, hierbij zijn interne bedrijfsprocessen goed op orde en wordt de kwaliteit ervan gewaarborgd. In onze filosofie is juist de combinatie van een persoonlijke informele sfeer, flexibiliteit en een kwalitatief hoge dienstverlening datgene wat onze klanten waarderen.

PeopleWare ICT Solutions heeft sinds haar bestaan bewust aandacht besteed aan het milieu, duurzame groene voorzieningen, veiligheid en welzijn van medewerkers, sociaal gevoel en een verantwoorde blik op inkopen en winsten. PeopleWare ICT Solutions heeft een MVO beleidsplan ontwikkeld volgens de vastgestelde richtlijnen van ISO 26000. Deze sluiten naadloos aan bij de MVO Prestatieladder Niveau 3 normering. 
 
PeopleWare heeft een beveiligingsbeleid geïntegreerd volgens ISO 27001:2013 richtlijnen. Hierin zijn principes vastgelegd voor het initiëren, het implementeren, het onderhou​den en het verbeteren van informatiebeveiliging binnen onze organisatie, specifiek voor het CloudActive Platform. ISO 27001 en NEN 7510 voor medische zorg dienen binnen PeopleWare als een praktische richtlijnen voor de veiligheidsstandaarden binnen onze beheerorganisatie en effectieve methoden voor het continueren van een v​eilige om​geving.

Bekijk hier ons ISO 9001 2008 certificaat certificaat en ons ​MVO certificaat 2013.​
Lees verder
image

​​In de praktijk zien wij dat veel organisaties zich zorgen maken over de veiligheid van hun data en applicaties wanneer zij deze onderbrengen bij Cloud Service Providers in het buitenland. Daarnaast maken veel organisaties zich zorgen over de servicekwaliteit bij incidenten. Wij horen regelmatig dat dit belangrijke redenen zijn om niet te kiezen voor een cloud oplossing als Windows Azure en uiteindelijk af te zien van het gebruik ervan.

Onze cloud oplossing: CloudActive

In dit kader hebben wij besloten ons eigen Cloudplatform op te zetten, genaamd CloudActive. Met deze cloud oplossing​ kunnen wij u een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige Clouddiensten bieden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de veiligheid van uw data en applicaties. Wanneer u onze CloudActive oplossing combineert met het uitbesteden van uw ICT beheer kunt u niet alleen genieten van optimale flexibiliteit, maar ook eenaanzienlijke kostenbesparing realiseren. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Middels ons CloudActive platform kunnen wij u de volgende Clouddiensten aanbieden:
 • Infrastructure-as-a-Service
  • Virtual Private Server (VPS)
  • ​Backup-as-a-Service 
 • Platform-as-a-Service
  • Database Server (SQL Server)
 • Software-as-a-Service
  • ​​Exchange-as-a-Service
  • Lync-as-a-Service
  • SharePoint-as-a-Service
 • Desktop-as-a-Service
  • Microsoft Windows 7
Daarnaast biedt ons CloudActive integratiemogelijkheden met clouddiensten van onze technologie partners als Microsoft en Citrix, waarbij u de data of de applicatie op ons cloudplatform kan hosten. 
Lees verder
image
​​​​​​​Wij geloven dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, meer is dan een verzameling van richtlijnen voor organisaties. Wij zien MVO als een visie op ondernemerschap, een manier om als organisatie terug te geven aan de maatschappij. Om onze klanten te verzekeren van een duurzame en verantwoorde partner hebben wij het officiele MVO Certificaat Prestatieladder Niveau 3 behaald, dit betekent dat wij ons conformeren aan 33 wettelijk vastgelegdde KPI’s op het gebied van MVO. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moeten orga​nisaties aan tonen dat zij een positieve invloed uitoefenen op drie gebieden; People, Planet en Profit. 

People

Wij geloven in de kracht van duurzame en lange-termijn-relaties gebaseerd op gelijkheid en wederzijds vertrouwen, niet alleen met onze klanten, maar ook met medewerkers en partners. Wij stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling door te investeren in de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden van onze medewerkers, tegelijkertijd waarborgt dit de kwaliteit van onze dienstverlening. Als klant kunt u rekenen op eenzelfde investering, niet alleen wat betreft de kwaliteit, maar ook de betrouwbaarheid en veiligheid van onze dienstverlening. Ook investeren wij graag in persoonlijke communicatie en een duurzame en intensieve samenwerking. 

Planet

Vanzelfsprekend hebben wij niet alleen aandacht voor onze mensen, maar ook voor onze planeet. Wij proberen onze kantoren dan ook milieuvriendelijk  in te richten en hierbij rekening ​te houden met CO2-emissie. Denk hierbij aan ons duurzame datacenter, beperkt Energie Label A bedrijfsauto’s, waterverbruik, gescheiden afval, spaarzame verlichting en maatschappelijke verantwoorde kantoorartikelen. Middels deze richtlijnen kunnen wij onze ‘carbon footprint’ verkleinen. 

Profit

Financië​le winst is de einddoelstelling van elke commerciele organisatie, echter is meer niet altijd beter. Wij geloven in gezonde en verantwoorde groei die de continuï​teit van onze organisatie, van onze klanten en die van onze medewerkers garandeerd. Daarnaast doen wij enkel zaken met organisaties met eenzelfde duurzame beleid. 

Voor meer informatie over de MVO Prestatieladder en het certificeringsproces kunt u een kijkje nemen op de website van DNV GL​.
Lees verder
image
​​​​​​​Het Shared IT Center, onze outsourcingdivisie, biedt u de mogelijkheid uw ICT-omgeving, of onderdelen hiervan, uit te besteden aan een gespecialiseerde partner. Door onze modulaire opzet is de ondersteuning volledig op maat te maken voor iedere klant. Tevens kunnen onze klanten gebruik maken van onze Infrastructure-as-a-Service oplossing; CloudActive. Hieronder vindt u een visuele weergave van de modulaire opzet van onze diensten. Hier vindt u een volledig overzicht van onze beheerdiensten
Shared IT Center Dienstenpakket.png
 ​

Onze dienstverlening

Het Shared IT Center heeft haar dienstverlening ingericht op basis van ITILv3. Binnen de relatie met onze klanten hechten wij veel waarde aan betrouwbaarheid en kwaliteit. Certificeringen spelen een grote rol in ons doel om u te verzekeren van kwaliteit, betrouwbaarheid en een optimale samenwerking. Zo kunt u zich weer met een gerust hart focussen op uw kernactiviteiten. 

 

Certificeringen

Het Shared IT Center is in het kader van kwaliteitsmanagement ISO:9001 gecertificeerd, daarnaast zijn wij een van de weinige ICT-organisaties in Nederland die beschikt over een MVO certifcaat. De pragmatische aanpak in deze certificeringstrajecten heeft ervoor gezorgd dat de flexibliteit, die het Shared IT Center hoog in het vaandel heeft staan, niet verloren is gegaan. Door het vastleggen van werkinstructies en procedures blijft het gewenste niveau van dienstverlening gewaarborgd. ​
Lees verder
image
Om het laatste nieuws over PeopleWare te lezen kunt u hier op lees verder klikken
Lees verder

 Partners

 Opdrachtgevers