SharePoint

PeopleWare ICT Solutions - ICT Outsourcing, Cloud diensten

Cofely verlengt outsourcing...

​​Cofely Nederland, dat onderdeel is van het wereldwijd opererende GDF Suez, heeft haar outsourcingscontract met ICT-dienstverlener PeopleWare ICT Solutions met drie jaar verlengd. Cofely levert duurzame technologische oplossingen voor energie en milieu. PeopleWare verzorgt voor Cofely de eerste- en tweedelijns ICT ondersteuning van de ICT-infrastructuur. Er is hierbij sprake van een ‘Activity Based Costing model’, of wel samenwerking op een volledig pay-per-use basis.


De ondersteuning en het beheer worden met name op afstand uitgevoerd vanaf het Shared IT Center van PeopleWare in Badhoevedorp. Belangrijke speerpunten in deze dienstverlening zijn een skilled servicedesk en een goede procesbewaking met betrekking tot incidenten en changes. Hierbij is het doel om de ICT infrastructuur van Cofely verder te moderniseren, te verduurzamen en beter aan te laten sluiten bij de behoeften van het bedrijf en die van de eindgebruiker. Er zal met name aandacht worden geschonken aan duurzame ICT-oplossingen zoals een private cloud en virtualisering en moderne gebruiksvriendelijke voorzieningen. Daarnaast zal deze ICT-dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingericht. 

“Door de samenwerking met PeopleWare kunnen we enerzijds kosten besparen en profiteren van een hoge expertise, anderzijds kunnen we flexibel blijven in afname van ICT-diensten in relatie tot de veranderingen binnen Cofely NL.. Daarnaast hebben we in PeopleWare een partner die uitstekend past in onze bedrijfscultuur.”, aldus Kees Hus, CIO van Cofely Nederland. ​
TechEd Europe 2014: Hyper-V...

De volgende versie van Windows Server (vNext) is momenteel als Technical Preview beschikbaar en wordt naar verwachting uitgebracht in 2015. Tijdens TechEd Europe 2014 (TEE14) zijn er een aantal sessies waarin de nieuwe features en updates van Hyper-V zijn toegelicht. In deze blog behandel ik deze features en updates. Binnen de uiteindelijke versie van Windows Server zullen er meer features beschikbaar zijn.​​​

Upgrade

Een Windows Server 2012 R2 Hyper-V cluster kan zonder downtijd van de VM’s gemigreerd worden naar Hyper-V vNext. Hyper-V vNext servers kunnen opgenomen worden in een Windows Server Hyper-V 2012 R2 cluster. Nieuwe VM’s krijgen op Hyper-V vNext een hoger versienummer en kunnen niet op Hyper-V 2012 R2 draaien. Het is dus belangrijk om tijdens de migratie naar Hyper-V vNext nieuwe VM’s op de Hyper-V 2012 R2 aan te maken, totdat de migratie voltooid is. Oude VM’s worden niet automatisch geüpgrade naar deze nieuwe Hyper-V vNext VM versie. Door deze actie niet automatisch uit te voeren kunnen VM’s met Live Migration zonder problemen tussen Hyper-V 2012 R2 en Hyper-V vNext verplaatst worden. Wanneer alle Hyper-V hosts gemigreerd zijn kan het VM versienummer opgehoogd worden met het volgende commando:

​Update-VMConfigurationVersion

Integration Services

De Integration Services worden in Hyper-V vNext via Windows Update bijgewerkt en niet meer via de host. Dit heeft als voordeel dat infrastructuur beheer gescheiden is van VM beheer. Deze functie is daarom van belang voor service providers en organisaties die IaaS diensten​ leveren.

Linux Secure Boot

​Naast de Windows VM’s is Secure Boot met de Technical Preview beschikbaar voor de volgende distributies:
 • Ubunbtu 14.04;
 • SUSE Linux Enterprise Server.

Secure Boot voor Linux kan geactiveerd worden met behulp van het volgende commando:
Set-VMFirmware "Ubuntu" -SecureBootTemplate MicrosoftUEFICertificateAuthority

Storage Quality of Service

Naast het zetten van een limiet op de IOPS van een individuele virtuele harddisk (VHD) kan met Hyper-V vNext ook een IOPS reservering gemaakt worden op een VHD. Verder kan er ook op een groep VMs een IOPS reservering en/of limiet gezet worden. Dit maakt het mogelijk om Storage QoS op een groep VM’s binnen een heel Hyper-V cluster te zetten en niet op individuele VHDs/VM’s. Dit maakt het mogelijk om storage QoS toe te passen op elke geleverde dienst.

Checkpoints

​​Hyper-V vNext kan zogenaamde Production Checkpoints maken. In plaats van Saved State-based worden checkpoints VSS-based gemaakt. Op deze manier maakt Hyper-V vNext applicatieconsistente snapshots van VSS-Aware applicaties zoals Exchange en SQL. De naam van dit type Checkpoints is dan ook Production Checkpoint. 

Backup

Voor de backup-mogelijkheden in Hyper-V vNext is gekeken naar drie kenmerken waaraan deze backup zou moeten voldoen:
 • Reliability;
 • Scalability;
 • Performance.
Om deze op te lossen is er gebruik gemaakt van de checkpoint-technologie van Hyper-V vNext. Deze checkpoints worden dan geëxporteerd naar de backup storage. De volgende backup kan dan incremental zijn waarmee een synthetische full backup ontstaat. Zie onderstaande afbeelding.

Hyper-V vNext Full Backup - Bron - TechEd.png
Afbeelding 1: Hyper-V vNext Full Backup (bron: TechEd)

Deze nieuwe backup methodiek maakt het ook voor backup vendoren eenvoudiger om backup oplossingen te realiseren waarbij gebruik gemaakt wordt van de onderliggende storage functionaliteiten om de checkpoints efficiënt op te slaan. Denk hierbij aan kopiëren, deduplicatie, compressie en dergelijke.

Verbeteringen

Binnen Hyper-V vNext zijn er een aantal verbeteringen ten opzichte van Hyper-V 2012 R2. ​​

Hyper-V Replica

In Hyper-V 2012 R2 wordt bij het toevoegen of wijzigen van een disk aan een source VM de target VM niet bijgewerkt. Hyper-V vNext voert deze wijziging wel automatisch door.

Memory

In Hyper-V vNext kan er het geheugen van een VM online worden vergroot én verkleint. Ook als de VM een fixed memory size heeft.

Virtuele netwerkkaarten

NICs kunnen online – dus zonder downtijd - worden toegevoegd en verwijderd worden. Ook kan er een tag worden meegegeven waardoor het binnen de VM makkelijk wordt om de NIC te identificeren.

Op de host:
Add-VMNetworkAdapter -VMName "TestVM" -SwitchName "Virtual Switch" -Name "InternalNet" -Passthru | Set-VMNetworkAdapter -DeviceNaming on

 

Op de guest:

Get-NetAdapterAdvancedProperty | ?{$_.DisplayName -eq "Hyper-V Network Adapter Name"} | select Name, DisplayValue​

Bugs

​In de Technical Preview van Hyper-V vNext zitten een aantal bugs waar inmiddels al een workaround voor is gevonden:

BUG: Secure Boot werkt niet op Gen2 VM.

​Set-VMFirmware "VMName" -SecureBootTemplate MicrosoftWindows

BUG: Error Applying hardware changes.

reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters /v DevicePKinitEnabled /t REG_DWORD /d 0

op de Hyper-V host.

BUG: Niet alle VMs zijn zichtbaar in de Hyper-V Manager.

Get-VM | ?{$_.Heartbeat -eq "OKApplicationsUnknown"} | Disable-VMIntegrationService "Heartbeat"

Conclusie

Microsoft heeft met Hyper-V vNext het hypervisor platform weer een stap hoger gebracht. Nu is het wachten op de RTM om deze functionaliteit in de praktijk te brengen. 

Door: Johan Sleeuwenhoek - Systeem Architect
SharePoint componenten upda...

Wij voeren al sinds de lancering van SharePoint 2013, feitelijk al ruim daarvoor, de strategie waarin we in componenten ontwikkelen. Deze componenten stellen onze klanten in staat om samen met ons in een korte time-to-market een volledig sociaal intranet samen te stellen tegen aanvaardbare kosten. De componenten zijn beschikbaar voor een On-Premise omgeving, bijvoorbeeld in onze CloudActive omgeving maar ook binnen het App model in het SharePoint Online deel van Office 365.


Deze verzameling componenten is onderhevig aan constante veranderingen. Wij zijn constant bezig met het toevoegen van nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten, teneinde onze klanten zo veel mogelijk te voorzien van proven code oplossingen. Over de afgelopen tijd hebben wij diverse componenten toegevoegd. In deze update willen we een aantal functionaliteiten omtrent gebruiksvriendelijkheid verder toelichten. 

Nieuw bericht/document/gesprek

Onze oplossingen maken variërend gebruik van een nieuwsfunctionaliteit, diverse documentonderdelen, gespreksmogelijkheden en andere onderdelen van SharePoint. Deze onderdelen zijn een onlosmakelijk onderdeel van elk sociaal intranet en bestaan op verschillende niveaus (denk aan afdeling, samenwerkingsverband, thema, project e.d.). In plaats van gebruik te maken van de standaardmogelijkheden van SharePoint om nieuwe content toe te voegen, vinden wij dat de gebruikers vanuit de front-end zijde al hun acties moeten kunnen uitvoeren. 

Onze componenten bevatten daarom aan de front-end zijde een directe mogelijkheid om binnen het component de betreffende content toe te voegen. Of het nu gaat om een nieuwsbericht, een document of een ander contenttype, de werking is altijd hetzelfde. De vormgeving zal worden afgestemd op de wensen van de klant. Zo kan worden gekozen voor een beschrijvende beschrijving als ‘start gesprek’ of een minimalistisch uitvoering waarbij slechts een ‘+’ in de titelbalk staat. 

Gesprekken sharepoint component.png
Afbeelding 1: 'Nieuwe gesprek starten door middel van 'start gesprek'

plusje sharepoint componennt.png'
Afbeelding 2: Nieuwe gesprek starten door middel van '+'

Persoonlijke onderdelen carrousel

In onze oplossingen is aan de rechterkant van het intranet vaak een kolom gereserveerd voor persoonlijke onderdelen voor de gebruiker. Hierin kan worden gedacht aan Mijn Links, Mijn Taken, Weersvoorspellingen, Populairste nieuwsberichten etc. Niet elke gebruiker is echter geïnteresseerd in alle onderdelen die door de organisatie worden aangeboden. In plaats deze informatie op te leggen aan de gebruikers geven wij gebruikers de mogelijkheid om aan te geven welke onderdelen aan de rechterkant aan en uit moeten staan. Dit kan worden gedaan door de icoontjes aan en uit te klikken. 
carousel sharepoint component.png
Afbeelding 3: Persoonlijke carousel component

Niet alle onderdelen zullen direct in één opslag zichtbaar zijn op de pagina, vandaar dat wij de persoonlijke onderdelen in een bewegende carrousel hebben geplaatst. Door middel van de pijltjes is het mogelijk naar boven en beneden te navigeren tussen persoonlijke onderdelen. 

Naast deze mogelijkheid heeft elke gebruiker de mogelijkheid om de standaardvolgorde te wijzigingen. Dit kan gedaan worden door de icoontjes te “drag-and-droppen” naar links en rechts. Op deze manier is de gebruiker in staat om zijn intranet te personaliseren en zelf in control te zijn over de informatie load die de gebruiker wil.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de PeopleWare componenten kunt u contact opnemen met Patrick Smeets via 071 – 579 70 10 of via het contactformulier. 
Windows 10: First impressio...
Gisteren heeft Microsoft de Windows 10 Technical Preview online gezet. In deze blog ga ik kijken hoe de Preview werkt. Ik zal kijken naar de installatie/upgrade, de werking en alle andere zaken die ik tegenkom. De belofte vanuit Microsoft is dat hier de komende tijd nog nieuwe features aan worden toegevoegd – mede op advies van gebruikers – maar in de Preview zullen er zeker ook zaken te vinden zijn. Mijn collega Marcel Toet heeft ook een Blog geschreven in het kader van de Windows 10 preview, deze blog is echter meer gericht op de functionaliteit.

Download

Op de site van Microsoft kan na aanmelding voor het “Windows Insider Program” Windows 10 Preview gedownload worden. 

Windows Insder Program.png

Lees even de kleine lettertjes, want het gebruik van de Preview is op eigen risico en voor gebruikers met voldoende technische kennis.

Installatie

Allereerst heb ik al mijn data veilig gesteld. De upgrade vanaf Windows 8.1 start ik door de ISO file te koppelen en setup.exe te starten. Daarna start de installatie. BitLocker is suspended tijdens de upgrade, dus dat gaat goed.

Windows 10 Ready to Install.png

Twintig minuten later heb ik de Windows 10 Desktop voor mijn neus staan. Aan het installatieproces is niet veel veranderd ten opzichte van Windows 8. Waar ik me over verbaas is dat eenvoudige zaken zoals de WiFi instellingen, de 'Size of all Items', Power Plan, Time Zone en Regional Settings instellingen niet mee worden genomen uit de oude installatie. Positief is dat mijn documenten, de achtergrond, mijn Live Account en Internet Explorer instellingen behouden zijn. Wel moet ik alle programma’s zoals Office 2013 en dergelijke opnieuw installeren, maar dat is bekend uit eerdere upgrades. 

Eerste ervaringen

Het Start Menu werkt prima maar het is even wennen omdat ik gewend ben aan de Windows 8 interface. Dat duurde ongeveer 10 seconden ;-). Iemand die van een Windows 7 systeem upgrade zal hier geen last van hebben. Verder zijn de virus patterns van Windows Defender 85 dagen oud en worden deze niet direct na de installatie bijgewerkt.

Windows 10 virus spyware.png

Het is aan te raden deze direct na installatie bij te werken. Ik heb gelijk Windows Update gestart en deze bijgewerkt. 49 updates gevonden, waarvan 48 voor Office 2013 zoals Service Pack 1. Voor de Preview is er één update beschikbaar: KB3001512.

Alle Windows meldingen komen nu niet vanuit de taakbalk, maar verschijnen rechtsboven zoals dit al gebruikelijk was met Office programma’s.

Windows 10 Outlook local copy.png

Met de Task View kan er nu geswitcht worden tussen verschillende schermen.

 Windows 10 Task view.png

Het verhuizen van een programma naar een andere desktop is niet erg intuïtief: Vanuit de Task View – de rechtermuis en dan Move to Desktop 2. Onderop de taakbalk zie je terug of een geopend programma op een andere desktop actief is.

Windows 10 Sniping Tool.png

Als laatste punt is de ‘Windows Explorer Library Chaos’ aangepakt. Waar het in Windows 8.1 een onoverzichtelijke hoop van libraries en snelkoppelingen tevoorschijn kwam geeft het openen van de Windows Explorer in Windows 10 een net overzicht met de recente folders en files wat het vinden van recente documenten een stuk verbetert.

Windows 10 Desktop Library.png

Conclusie

Na een dag werken met Windows 10 Technical Preview ben ik al volledig gewend. Met Windows 8 duurde dat iets langer. Ik ben geen problemen tegengekomen en kan alles wat ik met Windows 8.1 ook kon. Afgezien van de al bekende aanpassingen in de Preview zoals het Start Menu, de Task View en het verdwijnen van de Charms Bar zijn er op het eerste gezicht weinig veranderingen op te merken.

Windows 10 biedt nu al genoeg wijzigingen ten opzichte van Windows 8.1 om bedrijven die nu nog op Windows 7 zitten over te halen om te migreren. Gebruikers van Windows 7 zullen zonder problemen kunnen werken met Windows 10. Nu is het wachten op de RTM release om de overstap te maken.

​Voor meer informatie over Windows gerelateerde vraagstukken, besturingssystemen en migratietrajecten kunt u contact opnemen​ met Mark van Liempt of bellen naar 071 - 579 70 10. ​

Door: Johan Sleeuwenhoek​ - Systeem Architect
Windows 10: Preview feature...

Op 30 september 2014 heeft Microsoft een nieuwe versie van Windows gepresenteerd. Er was veel speculatie rond de naam van deze versie, echter heb ik nergens gelezen dat de nieuwe versie “Windows 10” zou gaan heten. Het was dan ook een grote verrassing. Een dag later kon de eerste versie gedownload worden, de Technical PreviewCollega Johan Sleeuwenhoek heeft in een aparte blog de techniek beschreven, in deze blog ga ik dieper in op de functionaliteit.

Windows Versies Voortgang.jpg

​Windows release traject

Om inzicht te krijgen in het release traject van Microsoft, volgt hier een kort overzicht. Voordat er een definitieve nieuwe versie van Windows beschikbaar komt worden er eerst nog verschillende tussen versies uitgebracht:​
 • Technical Preview: Deze wordt ook wel de Developer Preview genoemd. Deze release geeft een indruk van wat er is gewijzigd op technisch gebied, dit geeft ontwikkelaars en techneuten de kans om voorbereidingen t​e treffen.
 • Consumer Preview: Dit is een versie die wat meer inzicht geeft in de nieuwe functionaliteiten en hoe het besturingssysteem er uit komt te zien. Deze versie is te vergelijken met een Beta Release.
 • Release Preview: Deze versie wordt ook wel de Release Candidate genoemd. Deze versie bevat alle vernieuwingen, maar kan ook nog fouten bevatten. Er wordt hierna geen nieuwe code toegevoegd, er worden alleen maar (grote) fouten verholpen.
 • De Released to Manufacturing (RTM) versie: Dit is de versie die in productie wordt genomen, deze wordt eerst beschikbaar gesteld voor partners (MSDN en Software Assurance) en dan een aantal weken later voor de consument.

Windows 10 Technical Preview

​Microsoft heeft de eerste release uitgebracht van een nieuwe Windows versie, de Technical Preview. In deze blog loop ik kort door de functionaliteiten heen. 

Start Screen

Na het opstarten van het besturingssysteem en het inloggen wordt gelijk de Desktop weergegeven. Sinds Windows 8.1 is dit een setting, maar bij Windows 10 is het dus de default.

Start Menu
Veel gehoorde kritiek op Windows 8 was het ontbreken van het Start Menu. Microsoft luistert zeker naar de klanten, vandaar dat het Start Menu weer terug is. In afbeelding 1 is dit Start Menu te zien. Wat gelijk op valt is dat dit menu een combinatie is van het Windows 8 Start Scherm met de zogenaamde 'Live Tiles' en het Start Menu van Windows 7.

Windows 10 Start Menu.jpg 
Afbeelding 1: Windows 10 Start Menu

Wat ook een grote verbetering is, is het terugkeren van de 'on/off-knop' in het Start Menu. Daarnaast is er een zoekfunctie opgenomen in het Start Menu. Hiermee zijn belangrijke functies samengevoegd en met één muis klik (of aanraking) te benaderen. Met een rechtermuisklik op het Start Menu worden beheerfuncties als Device Manager en Control Panel weergeven. 

Search

Naast het Start Menu is de Search functie ook als apart icoon opgenomen in de Taskbar (taakbalk), ter herkennen aan het vergrootglas. Het verschil is dat een zoekopdracht nu niet alleen lokaal op de PC zoekt, maar ook gelijk op internet. Dit laatste gebeurd niet bij zoeken vanuit het Start Menu. 

Weergave functies

Als er met de rechtermuis geklikt wordt op het vergrootglas of een andere plek op de Taskbar, dan zijn er verschillende weergavefuncties uit te voeren. Dit zijn functies voor zowel Tablets als voor Desktops en hebben betrekking op de (huidige) weergave van de Windows (schermen) en de Taskbar.

Windows 10 Weergave Functies.jpg
Afbeelding 2: Weergave functies

Via het menu kunnen de geopende Windows schermen in één stap naast elkaar getoond worden, dit kan met 'Show windows side by side'. Met 'show windows stacked', worden geopende Windows verdeeld over maximaal 4 gedeeltes op de Desktop.

 Windows 10 Windows Stacked.jpg
Afbeelding 3: Windows stacked

Wat misschien op valt is dat de Windows Store nu ook als 'normaal' scherm is geopend en dat de grootte ook aangepast kan worden. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de huidige mogelijkheden van Apps, deze kunnen namelijk alleen in Full Screen geopend worden. Daarnaast zijn de Apps ook gewoon in de Desktop te zien. 

Virtual Desktops

Wat wel nieuw is, is het begrip Virtual Desktop. Het is nu mogelijk om meerdere Desktops (bureaubladen) te openen. De programma’s die je opent worden in de huidige Desktop getoond, wanneer overgeschakeld wordt naar een andere Desktop dan zijn deze programma's niet te zien. 

Windows 10 virtual desktop.jpg
Afbeelding 4a: Virtual Desktop 1

Windows 10 virtual desktops.jpg 
Afbeelding 4b: Virtual Desktop 2

Het schakelen tussen deze Desktops kan met het icoontje onderin op de Taskbar, maar ook met ALT+TAB of de Windows toets.

Nieuwe functies

Pas in de Consumer Preview worden nieuwe functies gepresenteerd, in de Technical Preview zijn deze dus niet opgenomen. Ik heb ook geen nieuwe functies kunnen ontdekken, in vergelijking met Windows 8.1. Het is dus nog even afwachten.

Eerste indruk

Deze versie van Windows ziet er verzorgd uit en lijkt beter in te spelen op de verschillen tussen Tablets en traditionele werkplekken (desktops en n​​otebooks). De terugkeer van het Start Menu is toch wel erg fijn, maar ook de Apps op de Desktop en de Virtual Desktop zijn verbeteringen. Voor het gebruik op Tablets en Telefoons hebben deze functies minder toegevoegde waarde, maar de Consumer Review zal hier vermoedelijk wel verandering in brengen, mits er nieuwe functionaliteiten worden gepresenteerd.

Wanneer komt Windows 10 en wat zijn de kosten?​

Microsoft is de laatste jaren zeer voorzichtig geweest met het afgeven van harde data voor Release dates van nieuwe Windows versies en updates. Microsoft heeft de pers uitgenodigd op 30 september 2014 om een presentatie bij te wonen, maar daarbij is niet aangegeven wat er gepresenteerd zou worden. Het was niet echt een verrassing dat het om de presentatie van een nieuwe versie van Windows ging, maar tot die tijd waren het alleen maar geruchten. De datum dat de Windows 10 productieversie uit komt is dus niet bekend, maar het vermoeden is dat dit een jaar later is, rond oktober 2015.

Het is ook niet bekend of er toch nog een Windows 9 uit komt. Aangezien de huidige versie Windows 8 is, klinkt het logisch dat er eerst een Windows 9 uitkomt en daarna pas een versie 10. Het zou zomaar kunnen dat Microsoft de recensies afwacht en vervolgens met een vernieuwde versie komt, bijvoorbeeld Windows 8.2, waarin het Start Menu al terug is. Dit omdat Windows 8 redelijk wat kritiek heeft gekregen en nog niet zo populair is als bijvoorbeeld Windows 7. Dit is echter niet meer dan speculatie, Microsoft heeft hier tot op heden nog niets over losgelaten. 

Ook de kosten van Windows 10 zijn nog niet bekend, wat overigens logisch is voor dit stadium. 

Overstappen op een nieuwe versie?

Sinds de release van Windows 8 zijn er naast software verbeteringen ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan deze versie. Windows 8.1 heeft nieuwe functies voor mobile devices, maar ook voor gewone werkplekken.

Indien Windows 8 nog niet gebruikt wordt binnen de organisatie, is het verstandig om reeds te gaan beginnen met testen, ook al wordt er gewacht op Windows 10. Microsoft heeft namelijk sinds Windows 8 op technisch gebied een aantal wijzigingen doorgevoerd, denk bijvoorbeeld aan de Store, het Start scherm (Metro UI) en Internet Explorer 11. Deze onderdelen blijven in Windows 10 ook bestaan of worden verder door ontwikkeld.

Een advies om over te stappen of te wachten is niet zonder meer te geven, dit verschilt per organisatie en hangt af van de wensen en eisen. Voor meer informatie over besturingssystemen en migratietrajecten kunt u contact opnemen met Mark van Liempt of bellen naar 071 - 579 70 10. ​

Door: Marcel Toet​ - Technical Consultant
18 cloud computing feiten d...

​​CIO's, CTO's en IT Managers ​​hebben dagelijks met diverse uitdagingen te maken die komen kijken bij het managen van grote hoeveelheden data. Data moet zowel veilig als gemakkelijk toegankelijk zijn, het liefst op een kosteneffectieve manier. Deze overwegingen spelen mee in de keuze tussen public, private of hybrid. 

In deze blog hebben we de 18 belangrijkste cloud computing feiten en statistieken op een rijtje gezet. Elke CIO/CTO en IT-manager zou ten minste een aantal van deze feiten moeten weten voor toekomstige referenties. 

 1. In 2015 zal het internet meer dan 2,5 miljard mensen en 15 miljard apparaten verbinden. (Bron: ​​Intel)
 2. De public cloud-markt groeit razendsnel. Er wordt verwacht dat deze zal toenemen van $58 miljard in 2013 tot een bedra​​g van $191 miljard in 2020. (Bron: Forrester)​​
 3. Er wordt geschat dat er momenteel wereldwijd meer dan 1 exabyte aan data in de cloud wordt opgeslagen. Dit staat gelijk aan 1 miljoen terabytes of 1 miljard gigabytes. (Bron: ​Nasumi​)
 4. Er wordt een nieuwe server aan de cloud toegevoegd voor elke 600 smartphones of 120 tablets. (Bron: ​​Intel​)​
 5. Momenteel maakt 55% van de Fortune 500 bedrijven gebruik van Microsoft Azure. (Bron: Microsoft​)
 6. ​​​​Er worden meer dan 8,5 biljoen objecten opgeslagen door middel van Microsoft Azure. (Bron: Microsoft​)​
 7. Microsoft heeft door de jaren meer dan $15 miljard geïnvesteerd in het bouwen van haar cloud infrastructuur. (Bron: Microsoft​)​​
 8. Microsoft heeft meer dan 1 miljoen servers wereldwijd in haar datacenters staan. (Bron: ​​Microsoft​)​​​
 9. IT-managers schatten de duur van een cloud migratie ​project gemiddeld op 6 maanden. Van een migratie naar een private cloud wordt verwacht dat deze langer duurt.  (Bron: Cisco​)
 10. 2014 is het eerste jaar waarbij de ​meerderheid van alle workloads wordt verwerkt in de cloud, dit gebeurd namelijk bij 51% van de workloads in tegenstelling tot 49% binnen traditionele IT-omgevingen. Cisco verwacht dat in 2017 bijna tweederde, maarliefst 63% van alle workloads wordt verwerkt in de cloud. (Bron: Cisco​)
 11. In de hypothetische situatie dat er maar een enkele applicatie naar de cloud gemigreerd zou mogen worden, zou 25% van de IT-beslissers kiezen voor cloud storage. 20% zou kiezen voor ERP-applicaties en slechts 16% zou kiezen voor e-mail. (Bron: Cisco​)​​
 12. Met 46% is de veiligheid van data en applicaties veruit de grootste barriére voor IT-professionals bij het migreren naar de cloud. Met 32% is de onzekerheid over performance een andere grote barriére. (Bron: CDW​)
 13. 73% van de IT-professionals geeft aan dat het persoonlijk gebruik van de cloud een aanzienlijke invloed heeft gehad op het besluit om zakelijk gebruik te gaan maken van de cloud. (Bron: CDW​)​
 14. 55% van de gebruikers geeft aan dat de cloud geeft geleid tot een verhoogde efficiëntie. (Bron: CDW​)​
 15. 52% van de IT-belissers geeft aan dat de belangrijkste reden om naar de cloud te migreren voortkomt uit de noodzaak van de organisatie om kosten besparen, de productiviteit te verhogen en de wendbaarheid te vergroten. 41% geeft aan dat zij migreren omdat zij de markt en concurrenten volgen en 31% zegt dat zij dit doen vanwege de eisen die klanten stellen. (Bron: Cisco​)​​
 16. Slechts 23% van de Nederlandse MKB-bedrijven werkt in de cloud. (Bron: MKB Nederland)
 17. Gebruik maken van cloud oplossingen kan voor MKB-bedrijven 40 maal kosteneffectiever zijn dan het bouwen en runnen vna een eigen IT-omgeving. (Bron: Microsoft)
 18. ​​​In de onderstaande dynamische afbeeldingen is inzichtelijk gemaakt hoeveel data er realtime op het internet wordt gegenereerd en wat dit de grootste internetgiganten oplevert.​​​​ (Bron: Pennystocks​)
Door: Marc Hellingman - Online Marketeer
PeopleWare ICT Solutions ni...

PeopleWare ICT Solutions, een system integrator en cloudleverancier, is toegetreden tot het HP CloudAgile-partnerprogramma. Binnen de samenwerking staat met name innovatie centraal, door nauw samen te werken met HP wil PeopleWare de cloudpropositie van de toekomst ontwikkelen. CloudActive, PeopleWare’s cloud-oplossing, is hierbij volledig gebaseerd op HP technologie. Van hieruit levert zij ondermeer cloud oplossingen als Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Desktop-as-a-Service (DaaS), Backup-as-a-Service (BaaS) en Disaster-Recovery-as-a-Service (DraaS). 

Voor klanten is het partnerschap een sterk signaal dat zij zaken doen met een betrouwbare en kwalitatieve cloud leverancier. Voor HP betekent de nieuwe partner een verdere versterking van de al goede samenwerking met PeopleWare ICT Solutions en een verdere versterking van HP’s positie in de cloud markt waar zij de komende jaren veel groei verwacht.

“Als CloudAgile-partner van HP kunnen wij onze klanten de hoogst mogelijke kwaliteit, flexibiliteit, beschikbaarheid en veiligheid garanderen. Daarnaast geeft deze partnership hen de garantie dat zij zaken doen met een geschikte en betrouwbare partner op het gebied van cloud oplossingen”, vertelt Mark van Liempt, Directeur bij PeopleWare ICT Solutions. 

Daarnaast is CloudActive, het platform van waaruit PeopleWare haar cloud oplossingen levert, sinds vorige maand ISO 27001:2013 en NEN 7510:2011 gecertificeerd. Zij was reeds in het bezit van een ISO:9001 en een MVO prestatieladder 3 certificaat. 

Onderstaande foto, v.l.n.r.: Marco Lesmeister (​​Country Manager Indirect Sales, HP), Mark van Liempt (Directeur, PeopleWare ICT Solutions), Sanja Stjepanovic (Cloud Agile Program Manager, HP), Sandra Mansour (Sales Manager Enterprise, HP).​

_DSC0044.JPGf

Intranet in SharePoint Onli...
De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat een groot aantal van onze relaties in meer of mindere mate nadenkt over een stap naar de cloud. In sommige gevallen gaat het hier om een private cloud oplossing, zoals bijvoorbeeld ons CloudActive Platform​. In toenemende mate treffen we echter relaties aan die het gebruik van de Microsoft Cloud en Office 365 overwegen. In deze blog wil ik dieper ingaan op de keuze tussen een private en public cloud voor uw SharePoint oplossing​

Voorheen had de afweging tussen private en public vaak te maken met de drempels omtrent dataopslaglocaties en informatiebeveiliging (NSA). Nu deze drempels langzaamaan lijken te verdwijnen verschuift de focus zich richting de gewenste functionaliteiten. Standaard kantoorautomatiserings-toepassingen die geleverd worden vanuit de public cloud bieden vaak voldoende functionaliteit voor de meeste organisaties. Denk hierbij aan de Office-toepassingen en E-mail binnen het Office 365 pakket. Een intranet bouwen in SharePoint online, dat ook onderdeel is van Office 365, is vaak een ander verhaal. 

Hier moest tot voor kort een enorm compromis gesloten worden op het gebied van functionaliteit. Dit komt met name omdat de standaardoplossingen van SharePoint online redelijk beperkt waren en niet voldeden aan de wensen van zowel de organisatie als die van de gebruikers. Het App Model zorgde er voor dat onderdelen van de On-Premise omgeving niet één op één, of helemaal niet, te gebruiken waren in de online variant. Er is vaak behoefte aan meer functionaliteit dan de standaardversie van SharePoint Online biedt, enkel gebruik maken van de standaardmogelijkheden is voor veel organisaties dan ook geen optie.​​

Het is echter wel altijd mogelijk geweest om maatwerkcomponenten te ontwikkelen. Deze componenten stellen klanten in staat om in een korte tijd een volledig sociaal intranet naar wens samen te stellen tegen aanvaardbare kosten. Tot voor kort was deze proven code aanpak alleen beschikbaar op een On-Premise omgeving of in onze CloudActive omgeving, maar vanaf oktober dit jaar is dezelfde toegevoegde waarde mogelijk binnen SharePoint Online in Office 365. Hierdoor ontstaat voor organisaties een situatie waarin ze kunnen kiezen voor de cloud-vorm die het beste bij hun strategie past zonder zich te hoeven beperken tot de standaardmogelijkheden van SharePoint. Vanzelfsprekend is een hybride omgeving ook mogelijk, hierbij is de gebruikersbeleving in het private deel exact gelijk aan het public deel. 

ZoZijn SharePoint Online.png

Binnen het App Model van Microsoft zijn alle componenten van PeopleWare beschikbaar. Zo kunnen we voor klanten een functioneel rijke, gebruikersvriendelijke en interactieve omgeving creëren die voldoet aan de gewenste functionaliteiten binnen de gevraagde time-to-market. Hierbij kunnen nieuws, gesprekken, discussies en andere kennisdocumenten gedeeld kunnen worden met collega’s, daarnaast kan samengewerkt worden in thema’s, projecten of andere samenwerkingsverbanden. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen SharePoint Online kunt u contact opnemen met Patrick Smeets via 071 – 579 70 10 of via het contactformulier​.
PeopleWare behaalt ISO 2700...
ICT-Dienstverlener PeopleWare ICT Solutions heeft voor haar CloudActive Platform de ISO 27001:2013- en NEN 7510:2011-certificeringen voor informatiebeveiliging ontvangen. Hiermee bewijst PeopleWare de nodige maatregelen te hebben genomen om de gevoelige data van haar klanten zo goed mogelijk te beschermen. De audit, die is uitgevoerd door certificeringsinstituut DNV GL, betrof de implementatie, de monitoring, het onderhoud en de verbeteringen van het PeopleWare CloudActive Platform.  

PeopleWare ICT Solutions is hiermee de eerste DNV GL klant die voor ISO 27001 volgens de laatste versie is gecertificeerd en geaccrediteerd. De ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen vormen het bewijs dat het CloudActive platform, PeopleWare’s cloud oplossing, de beveiliging op orde heeft en dat klanten verzekerd zijn van een hoog niveau van beveiliging voor hun data die op servers in het PeopleWare datacenter staat. PeopleWare is tevens HP Cloud Agile Partner, binnen deze partnership is er opnieuw veel aandacht voor security aspecten rondom cloudzaken.  

 “Voor onze klanten is het cruciaal dat hun data zo goed mogelijk is beveiligd, zij vertrouwen erop dat wij hun data zo goed mogelijk beschermen. Wij zien graag dat onze klanten er gerust op zijn dat hun data in goede handen is. Met het behalen van deze certificaten hebben wij bewezen een betrouwbare partner te zijn op het gebied van cloud oplossingen.” Aldus Louis van der Toorn, Directeur bij PeopleWare ICT Solutions. 

Middels het CloudActive platform voorziet PeopleWare haar klanten van diverse public cloud oplossingen, waaronder cloud infrastructuren en online werkplekken. Het fysieke datacenter bevindt zich in de duurzame en tier 3 gecertificeerde Alticom mediatoren in Ijsselstein. PeopleWare is tevens ISO 9001 en MVO Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. 

Onderstaande foto, v.l.n.r.: Louis van der Toorn (Directeur PeopleWare ICT Solutions), Richard Sudiono (Security Officer PeopleWare ICT Solutions), Mike Wetters (Lead Auditor DNV GL). 
De Cloud als Uitwijk Datace...
Gebruikers verwachten dat applicaties en diensten altijd en overal beschikbaar zijn. Downtijd en uitval zijn geen optie. In de rat-race naar hoge beschikbaarheid komt op een zeker moment het uitwijk datacenter ter sprake. In deze blog bespreek ik de mogelijkheden van Microsoft Azure Site Recovery. Hiermee kunt u op een eenvoudige en betaalbare wijze een Disaster Recovery (DR) Site realiseren.

 

 

 

Beschikbaarheid

Wat is nu eigenlijk beschikbaarheid? De beschikbaarheid van een informatiesysteem wordt uitgedrukt in een percentage. De volgende tabel geeft – ter illustratie – weer hoeveel niet-beschikbaarheid per jaar acceptabel is bij een bepaald beschikbaarheidspercentage, de methodieken die nodig zijn en een kostenindicatie.

 

 

 
​Bij het bepalen van de gewenste beschikbaarheid moet afgewogen worden wat de kosten zijn voor de business – verloren werkuren, geen dienstverlening, etc. – tegenover de additionele kosten om hogere beschikbaarheid te realiseren.

 

Kaf van het koren scheiden

Om de beperkte middelen (geld) zo efficiënt mogelijk in te zetten, is het nodig om het kaf van het koren te scheiden. Welke informatiesystemen zijn bedrijfskritisch? Hierbij is het zaak alleen die systemen te benoemen waar de organisatie niet zonder kan of zelfs waardoor de organisatie in gevaar komt bij (langdurige) uitval. Met een business case kan bepaald worden of het nodig is om een uitwijkomgeving in te richten.

 

Kosten van een uitwijk datacenter

Het inrichten van een uitwijk datacenter, met de koeling, stroomvoorziening, netwerkkoppelingen en hardware is een zeer kostbare investering, aangezien je hier niet direct iets voor terug ziet. Pas bij een grote verstoring of calamiteit zoals een brand zal de investering zijn waarde laten zien. Het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van het uitwijk datacenter helemaal geen gebruik van wordt gemaakt.

 

Enter the cloud

Door de cloud in te zetten is de business case voor uitwijk een stuk aantrekkelijker geworden. Dit heeft er mee te maken dat er niet op voorhand een grote investering hoeft te worden gedaan, maar men betaalt alleen voor wat men gebruikt in een abonnementsvorm. Een typisch kenmerk van cloud oplossingen​. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om klein te beginnen door alleen uitwijk in de cloud voor de belangrijkste applicatie(s) in te richten. 

 

Microsoft Azure Site Recovery

Microsoft Azure Site Recovery (ASR) is een beheermodule waarmee u eenvoudig op Hyper-V gebaseerde Virtuele Machines (VMs) met behulp van Hyper-V Replica technologie naar een ander datacenter kopieert. De aansturing en coördinatie van de replicatie en de uitwijk(test) wordt volledig door ASR uitgevoerd. In het geval van een calamiteit of tijdens een test worden de kopieën van de VMs in de cloud opgestart. Bijgaande afbeelding geeft een overzicht van Azure Site Recovery.

 
Figuur 1 Azure Site Recovery (Bron: channel9.msdn.com)

 

Site Recovery in de private cloud

De Azure cloud wordt bij deze methode gebruikt om Recovery Orchestration uit te voeren. De VM’s en de bijbehorende data staan in een Private Cloud of bij een Service Provider.

 

Site Recovery op Microsoft Azure (Preview)

De Azure cloud wordt bij deze methode gebruikt om Recovery Orchestration uit te voeren en voor de opslag van de VM’s en de bijbehorende data.

 

Orchestration & DR test

Het inregelen van DR gebeurt met behulp van Recovery Orchestration. Hiermee kan het failover/failback plan worden ingeregeld. Groot pluspunt is dat de Site Recovery getest kan worden zonder impact op de productieomgeving. Door regelmatig te testen voorkom je dat bij een daadwerkelijke uitwijk de omgeving niet goed werkt.

 

Kosten van een cloud uitwijk site

De kosten worden berekend per VM per maand. Als voorbeeld een organisatie met 100 VMs. Hiervan zijn er 40 bedrijfskritische VMs. De jaarlijkse kosten om DR op Microsoft Azure te realiseren zijn dan:

 
40 VMs * € 21,-/maand = €840,- per maand

 
Deze prijs per maand is gebaseerd op de Preview korting van 50%. De kosten voor (eigen) personeel en de internetverbinding zijn niet meegenomen in deze calculatie, maar deze zullen vergelijkbaar zijn met een traditioneel uitwijk datacenter. Het spreekt voor zich dat het voor deze prijs niet mogelijk is om zelf een tweede datacenter in te richten.

 

Conclusie

Hebt u interesse naar meer informatie over de mogelijkheden die de cloud biedt in DR met behulp van Microsoft Azure Site Recovery, neem dan contact op met Mark van Liempt op 071 - 579 70 10.​

 
Door: Johan Sleeuwenhoek​ - Systeem Architect
Hoe cloud de kwaliteit van ...

Voor een uitvoerende beleidsorganisatie en dienstverlener als de lokale overheid is de ICT een essentieel middel geworden. Zonder adequate ICT ondersteuning wordt het voor gemeentelijke organisaties nagenoeg onmogelijk kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren aan burgers, instanties en bedrijven. 


Het verzamelen en beheren van gegevens en het vergaren, samenstellen en verstrekken van informatie behoort tot de kerntaken van gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de authentieke registraties en de vervaardiging en handhaving van een “lokaal” beleid. De daarvoor benodigde ICT-middelen en beheerorganisatie zijn medebepalend voor de kwaliteit en het succes van de uitvoering van het beleid en de kwaliteit van haar diensten. In deze blog wil ik dieper ingaan op de waarde van cloud oplossingen​ voor gemeentelijke  organisaties. 

 

De waarde van cloud voor gemeentelijke organisaties

Middels cloud-oplossingen kunnen de benodigde ICT-middelen en diensten vanaf het internet beschikbaar worden gesteld aan de gemeentelijke organisatie. Dit kan aanzienlijke voordelen opleveren, bijvoorbeeld meer flexibiliteit, minder investeringslasten, verlaagde beheerkosten en minder inhuur van expertise voor het up to date houden van de ICT-omgeving. Daarnaast kan een 24 x 7 dienstverlening eenvoudiger en tegen lagere kosten gerealiseerd worden. Hiermee kan de gemeentelijke organisatie ontzorgd worden van ICT-gerelateerde zaken, waardoor zij zich volledig kan focussen op haar kerntaken. Het extern onder-brengen van dergelijke zaken kan tevens helpen bij de taakstellingen en de vergrijzingsproblematiek waar de meeste gemeentelijke organisaties mee te maken hebben. 

Voordelen van de cloud voor gemeenten

 • Gegevens, applicaties, e-mail en overige informatie zijn overal ter wereld op elk tijdstip beschikbaar, hiervoor is enkel een betrouwbare internetverbinding nodig);
 • Door gebruik te maken van groene datacenters wordt er minder elektriciteit en grondstoffen verbruikt dan bij gebruik van eigen ICT-componenten;
 • Door het extern onderbrengen van uw ICT-omgeving, of onderdelen hiervan, voldoet een kleinere ICT-organisaties waardoor de kosten voor beheer verminderd worden;
 • Geen investeringslasten en directe kosten voor licenties, software updates en extra server capaciteit;
 • Managen van complexe software contracten van b.v. Oracle en Microsoft is niet meer nodig;
 • Aantal aanbestedingen op het gebied van ICT zal afnemen wat tot lagere inkoop inspanning leidt;
 • Eenvoudig schaalbaar bij “economische” groei en krimp scenario’s;
 • Alleen betalen voor daadwerkelijk gebruik (pay by use). Wijzigingen in het aantal gebruikers zijn snel en eenvoudig door te voeren waarbij de kosten duidelijk en inzichtelijk zijn;
 • Meer focus op kerntaken door extern onder brengen van ondersteunende zaken.

 

Nadelen van het gebruik maken van de cloud

Vanzelfsprekend zijn er ook nadelen bij het afnemen van ICT-middelen vanuit de cloud. Zo zijn er vrijwel altijd transitiekosten bij het overdragen van applicaties en gegevens naar de cloud-omgeving van uw leverancier. Gezien het diverse aantal producten en diensten die gemeenten leveren, is de kans aanwezig dat er ook een fors aantal applicaties zijn die op verschillende manieren worden ingezet en beheerd. Vaak spelen de bestaande applicatieleveranciers hier een prominente rol in. Bij een niet gestandaardiseerde applicatieomgeving, met een onvoldoende eenduidig contract en financiële administratie, is de kans aanwezig dat afspraken en verwachtingen tussen de gemeente en haar cloudleverancier onvoldoende worden nagekomen. 

 
Daarnaast zal een complexe en forse migratie inspanning naar de cloud leiden tot een lange termijn relatie met de gekozen cloud-leverancier. Als hier vanuit de gemeente onvoldoende regie op wordt gevoerd, is er kans op een te grote afhankelijkheid van de cloud-leverancier met alle mogelijke (financiële) gevolgen van dien.
 

Cloud uitdagingen voor gemeenten

 • Er zijn nog nauwelijks standaarden geformuleerd voor cloud-diensten in de gemeentelijke markt;
 • Het ICT-management van gemeentelijke organisaties heeft over het algemeen nog onvoldoende inzicht en weinig ervaring met hoe zij cloud-diensten kunnen integreren in hun bestaande ICT-infrastructuur​;
 • Contract en SLA sturing tussen gemeenten en cloud-leverancier staat nog in de kinderschoenen;
 • De afhankelijkheid van de toegang tot het interne en het externe netwerk is groot, zonder netwerk is er geen ICT;
 • Data opslag ligt buiten de eigen organisatie wat consequenties heeft voor het voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. gemeentelijke gegevens op het gebied van authentieke registraties en privacy;
 • De beveiliging van de gegevens blijft een aandachtspunt waarvoor de gemeente ook bij het neerzetten van data in de cloud, verantwoordelijk blijft;
 • Een onvoldoende gestandaardiseerd en geconsolideerd gemeentelijk ICT en applicatielandschap kan leiden tot onvoorziene transitie en beheerkosten bij het overgaan naar een cloud-omgeving ;
 • Consequenties van calamiteiten bij de cloud-dienstverlener,  zoals brand, aanvallen van hackers maar ook overnames en eventueel faillissement zijn lastig te ondervangen en kunnen mogelijk voor continuïteitsproblemen zorgen;
 • Verticale vendor lock-in is een risico. Hierbij is de afhankelijkheid van cloud-leverancier te groot. Overstappen van de ene naar de ander leverancier is nog onbekend terrein met nog onvoldoende inzicht in de consequenties;
 • Meerdere leveranciers en helpdesk(s) buiten de deur leid tot een zwaardere regie-organisatie bij de gemeente, dit kan leiden tot vertragingen bij het oplossen van problemen. 

 

Cloudoverwegingen

Naast de bedrijfsmatige aspecten zijn er ook strategische aspecten. Zoals al eerder gezegd, is het beheren van een aantal authentieke registraties zoals o.a. de persoonsgegevens en gebouwgegevens  (BAG en GBA) de primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Het plaatsen van deze gegevens op een omgeving bij een cloud-leverancier ontslaat de gemeente niet van de verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en bescherming van deze gegevens tegen oneigenlijk gebruik. Dit betekent dat de gemeente een controlerende taak erbij krijgt om zich ervan te verzekeren dat deze gegevens conform wet- en regelgeving op de juiste wijze worden opgeslagen en ontsloten. Daarnaast is er ook een gevoelsmatige kwestie, namelijk of een gemeente de gegevens van haar burgers wel moet onderbrengen bij een externe partij. Overnames van bedrijven en commerciële belangen kunnen van invloed zijn op het vertrouwen dat burgers en gemeenten hebben in deze wijze van opslag. 

 

 

 
Ik denk dat de cloud zeker bij kan dragen aan de doelstellingen die gemeenten hebben op het gebied van kostenefficiëntie, schaalbaarheid en een duidelijke focus op kerntaken. Echter zal hierbij goed nagedacht moeten worden over welke processen, applicaties en gegevens hiervoor in aanmerking komen. Een mogelijke stap in deze richting is het classificeren van data. Hierbij is laag geclassificeerde data meer geschikt om naar de cloud te verplaatsen dan hoog geclassificeerde data. Deze hoog geclassificeerde data kan in eigen huis beheerd worden of enkel onder zeer zware condities extern geplaatst worden. Daarnaast zal de gemeente een exit-strategie moeten ontwikkelen om de afhankelijkheid van de cloud-aanbieder te beperken en om eventuele onvoorziene calamiteiten te kunnen opvangen.

 

Cloudstrategie

Voorafgaand aan een migratie naar de cloud zal de gemeente een migratie- en exit-strategie moeten ontwikkelen. Hierin zal expliciet aangegeven moeten worden welke voordelen dit traject moet opleveren of welke problemen het moet oplossen. Een fasering of een gedeeltelijke afname van ICT-producten en diensten uit de cloud (Hybrid Cloud), zal helpen om een succesvolle uitfasering van niet kerntaken te realiseren. Hierbij kan de gemeente ook ervaring opdoen met de migratie naar, en aansturing van, de mogelijke cloud-leverancier. Een organisatieontwikkeling in de vorm van een gemeentelijk SSC (Shared Service Center) kan helpen om een goede regieorganisatie tegen acceptabele kosten in te richten om de cloud-leverancier aan te sturen.

 
PeopleWare is in staat om u op zowel het strategische, tactische als operationele vlak te ondersteunen in de vorm van advies, programma en projectmanagement, ICT beleid en architectuur als inzet van financiële en technische expertise op het gebied van ICT. De stijl hierbij is pragmatisch met een hands-on mentaliteit en een grote drive om van toegevoegde waarde te zijn voor de gemeenten. Wij zijn pas tevreden, als u het bent. 

 
Wij helpen u dan ook graag om uw vraagstukken en uitdagingen dit gebied om te zetten in kansen en mogelijkheden. Voor meer informatie op het gebied van cloud oplossingen kunt u contact opnemen met Jan van Liempt via 071 - 579 70 10.

 
Door: Maarten Baas - ICT Manager @ Servicepunt71​
Windows Server 2003 EOL: Ar...

Op 14 juli 2015 eindigt de uitgebreide ondersteuning op Windows Server 2003. Volgens HP zijn er wereldwijd nog 11 miljoen installaties van Windows Server 2003 actief. In deze blog wordt uitgelegd wat de impact en de gevolgen zijn van het einde van de support en wat u kunt doen om dit risico weg te nemen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden omtrent uw infrastructuur en de waarde van cloud oplossingen​


 

Gevolgen van Windows Server 2003 End of Life

Net als bij het einde van de support op Windows XP eerder dit jaar betekent de​ End of Life van Windows Server 2003 dat er na deze datum geen nieuwe patches, fixes en beveiligingsupdates meer worden uitgebracht. Dat maakt Windows Server 2003 vanaf 14 juli 2015 een onveilig product aangezien beveiligingslekken die na deze datum aan het licht komen niet meer worden gedicht door Microsoft. Daarnaast kunnen (en zullen) softwareleveranciers geen support meer leveren op hun applicaties als deze op Windows Server 2003 draaien.

 

Wat betekent dit voor u?

Wat nu? De oplossing is simpel, namelijk upgraden naar een moderner operating system zoals Windows Server 2012. De praktijk is altijd iets weerbarstiger. Zo’n traject zal projectmatig aangepakt moeten worden om de migratie efficiënt aan te pakken en de risico’s en verstoringen te mitigeren. De belangrijkste stappen in dit project zijn:
 • Discoveryhet inventariseren van de infrastructuur;
 • Assessmentper server een beoordeling maken van de workload;
 • Targeteen oplossing definiëren per workload;
 • Migrate: het migreren van de workload.

Een blik op uw IT Infrastructuur

Tijdens de opstart van het project is het een goed moment om gelijk de hele ICT infrastructuur​ onder de loep te nemen. Door standaardisatie kunnen de operationele kosten verlaagd worden. De operationele kosten van het onderhouden van één type operating system zijn immers aanzienlijk lager dan dat er meerdere versies in de lucht gehouden moeten worden. Denk hierbij aan:

 
 • Uniform beheer, een script wat op 1 systeem werkt, zonder problemen op alle systemen;
 • Vermindering van het aantal procedures en werkinstructies;
 • Geen interoperabiliteitproblemen tussen verschillende versies;
 • Uitrol met een enkel template;
 • Uniform testscenario. Geen noodzaak om fixes en patches op meerdere platformen te testen;
 • Optimalisatie van het gebruik van resources (processorkracht, geheugen, storage) door gebruik te maken van deduplicatie- en virtualisatietechnieken;
 • Korte kennisboog, de beheerorganisatie hoeft geen uitputtende kennis te hebben van “oudere” versies.

 

Cloud Readyness Assessment

Daarna is de volgende logische stap om een Cloud Readyness Assessment uit te voeren. Deze Assessment bekijkt in hoeverre uw infrastructuur klaar is voor de cloud​. Ook als u nog geen concrete plannen heeft om de cloud te integreren in uw infrastructuur kan dit assessment waardevol zijn om de toegevoegde waarde van de cloud voor uw organisatie in kaart te brengen.
​​

Wat nu?

Ik kan me voorstellen dat er nu een hoop vragen door uw hoofd gaan. Hoe groot is het risico voor mijn organisatie? Waar moet ik beginnen? Hoeveel tijd (en geld) gaat er in zo’n project zitten? Wat zijn de voordelen van de cloud

 
Hiervoor organiseert HP in samenwerking met Microsoft en PeopleWare een vrijblijvende kennissessie op 1 oktober 2014: “Are you ready to migrate? Windows Server 2003 ‘End of Life’ & Cloud Readyness​”. Deze kennissessie is bedoeld voor business decision makers en technical decision makers van groot MKB-bedrijven (500-2000 werkplekken) die nog werken met Windows Server 2003 en stappen willen maken.

 
Met minder dan een jaar te gaan is het hoogtijd om uw migratie te plannen, dus waar wacht u nog op? Schrijf u nu in​.

 
Door: ​​Johan Sleeuwenhoek - ​Systeem Architect
De toegevoegde waarde van d...

Vandaag de dag draait alles binnen het ICT-landschap om de cloud. Toch zijn er maar weinig bedrijven die de cloud volledig hebben omarmd. Voor specifieke functionaliteiten hebben bijna alle bedrijven wel een cloud-oplossing ingericht – het archiveren van data, een boekhoudapplicatie of e-mail – maar volledige adaptatie van de cloud komt in mijn ervaring maar weinig voor. De oorzaak hiervan is naar mijn mening een negatief imago van de cloud. Veel IT-professionals denken dat hun baan overbodig wordt als de cloud gemeengoed wordt en ICT managers zijn bang voor hun span of control. In deze blog wordt de toegevoegde waarde van de cloud uit de doeken gedaan. Hiermee hoop ik het grijze gebied omtrent de cloud kleur te geven. Het is aan u om er wat mee te doen.

ICT Trends

Er zijn twee belangrijke trends in de ICT die bepalen hoe de toekomst eruit ziet voor een ICT afdeling:

 
 • ICT-technologie als commodity. Dit geeft aan dat ICT door gebruikers wordt gezien als gas, water en licht. Het is er altijd en overal. In de ICT werkt het vergelijkbaar met de fabrieken die, in de tijd van de industriële revolutie, nog in eigen stroomvoorziening voorzagen door een kolencentrale naast de fabriek te bouwen. Elk bedrijf heeft zijn eigen datacenter vanwaar netwerk, storage, servers, applicaties en diensten worden geleverd aan het bedrijf. Op deze infrastructuur draaien de primaire processen van het bedrijf. Organisaties willen zich steeds meer kunnen richten op hun corebusiness. Het antwoord hierop van de ICT-industrie is cloud computing. 
 • Daarnaast is er de consumerization trend in de IT, waarbij nieuwe technologieën niet meer traditioneel voor en door de business worden ontwikkeld en beschikbaar gemaakt, maar via de consumentenmarkt hun weg vinden naar bedrijven. Het is niet langer de ICT-afdeling die leidend is in technologische ontwikkelingen, het zijn de gebruikers. 

​Cloud marketing

Bij de introductie van de cloud is deze door cloud providers aangeprezen als de toekomst: “Als je nog geen cloud hebt als bedrijf dan ben je hopeloos ouderwets. Hierdoor zal je de technologiewedloop verliezen en ingehaald worden door de omgeving, extern of zelfs intern.” Enkele jaren later is dit beeld genuanceerd. De cloud is een platform wat eindeloze flexibiliteit levert. De taak van de ICT-afdeling is om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren op dit platform. De keuzes is om dit te realiseren op de private, hybrid of public cloud.

 

Traditionele IT

De keuze voor traditionele IT is definitief afgevallen. Een project uitstellen omdat er hardware besteld, goedgekeurd, geleverd, ingebouwd, geïnstalleerd en geconfigureerd moet worden helpt het imago van een ICT-afdeling niet. De flexibiliteit die de cloud biedt maakt dat de ICT-afdeling als business-enabler toegevoegde waarde kan leveren. Vragen van de business kunnen met behulp van de cloud snel en doeltreffend gerealiseerd worden. Traditionele ICT kan deze flexibiliteit niet realiseren. 

 

Cloud kenmerken

De kenmerken van een cloud zijn:
 • Zelfbediening op aanvraag: gebruikers kunnen gebruik maken van de cloud zonder dat de ICT-afdeling hier medewerkers voor moet inzetten;
 • AAA principe: door het gebruik van generieke internetprotocollen kan er altijd, overal en met elk apparaat gebruik worden gemaakt van de cloud-dienst​;
 • Delen van middelen: het dynamisch toewijzen en delen van de beschikbare middelen van de cloud-infrastructuur door de gebruikers;
 • Hoge elasticiteit: het verhogen en verlagen van de gevraagde capaciteit kan zonder tussenkomst van de ICT-afdeling direct aangepast worden;
 • Betalen naar gebruik: de afgenomen capaciteit aan cloud-diensten, uitgedrukt in absolute waardes, zoals aantal gebruikers, Gigabytes (GB) opslagruimte of Gigaflops rekenkracht.
Virtualisatie is de eerste stap naar het realiseren van een cloud, maar het houdt hier niet op. Dit aangezien de cloud-kenmerken met virtualisatie alleen niet gerealiseerd worden. Een andere misvatting op dit gebied is dat met outhousen van het datacenter een cloud is gerealiseerd. Dit is niet het geval.

 

Private cloud

Door de beschikbare resources – Network, Storage en Compute – te virtualiseren kan op deze laag een private cloud gerealiseerd worden. Door de implementatie van de juiste tooling zoals bijvoorbeeld de Microsoft System Center stack wordt een gevirtualiseerd datacenter – on-premise of in een extern datacenter – omgebouwd tot een private cloud. System Center maakt de vijf kenmerken van een cloud mogelijk.

 

 

 

Public cloud

Door alle systemen, applicaties en diensten die aangeboden worden in het datacenter te verplaatsen naar een public cloud-provider wordt er een public cloud gerealiseerd. De cloud-provider levert hier de tooling om de vijf kenmerken van de cloud te realiseren. Hiermee verliest de organisatie de zorg voor de onderliggende infrastructuur en het beheer ervan, een vorm van ICT Outsourcing. De focus verschuift daarmee naar het ondersteunen van de kernactiviteiten van de organisatie.

 

Private vs. Public cloud: de verschillen

De verschillen tussen public en private ​cloud zijn:
 • Bij een public cloud worden de resources gedeeld met andere tenants;
 • Een private cloud biedt meer mogelijkheden op het gebied van beheersing en beveiliging;
 • Door de schaalvoordelen die een public cloud-provider kan bereiken heeft de public cloud een lagere TCO dan een private cloud;
 • Een public cloud biedt meer mogelijkheden op het gebied van snelle groei – eindeloze schaalbaarheid – en time-to-market. 

Hybrid cloud

Door private en public clouds slim te combineren ontstaat er een hybrid cloud. Hierbij kan er per applicatie of dienst gekozen worden op welke cloud deze het beste gehost kan worden. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de financiële administratie in de private cloud te plaatsen vanwege beveiligingseisen, maar het archiveren van cold data in een public cloud.

 

De impact van de cloud

Waar de visie van cloud-providers is om alles in de (public) cloud te hosten, is de realiteit van vandaag de dag dat de hybrid cloud beter aansluit bij de wensen van organisaties. Deze shift zal de ICT-afdeling en haar medewerkers niet overbodig maken. Integendeel: de waarde van de ICT-afdeling binnen een bedrijf zal toenemen. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden van het type werkzaamheden:​
 • Realiseren en onderhouden van de hybrid cloud en haar kenmerken;
 • Snel kunnen inspelen op business needs;
 • Het elimineren van (onnodig) handmatig werk en self-service door orchestratie;
 • Van beheer naar regievoering;
 • Beheersing in plaats van beheren;
 • Standaardisatie, standaardisatie en standaardisatie;
 • Beveiliging van de primaire workload (de core-business) en het offloaden van secundaire workloads;
 • Voorzien in snelle groeimogelijkheden.

De mogelijkheden van de cloud zijn legio. Weet u al hoe deze in te zetten? ​​Wij hebben diverse klanten mogen helpen met hun migratie naar de cloud. Wij helpen u dan ook graag om uw vraagstukken en uitdagingen dit gebied om te zetten in kansen en mogeljikheden. Voor meer informatie op het gebied van cloud oplossingen kunt u contact opnemen met Mark van Liempt via 071 - 579 70 10.

 
Door: Johan Sleeuwenhoek​ - Systeem Architect​

 
Proactief IT Beheer met SCO...

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van computer services en (web)applicaties. Het is daarom van groot belang dat deze services en applicaties een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en performance hebben. Beheerders streven dan ook altijd naar het voorkomen van configuratieproblemen, het verhogen van de beschikbaarheid, het verbeteren van de performance en het zo snel mogelijk verhelpen van incidenten.  


 
Het is daarom van groot belang dat beheerder​s weten wanneer er een verstoring optreedt of wanneer er onderdelen niet goed functioneren. In geval van een verstoring, of een niet naar behoren functionerend (deel)systeem, zal er bekeken moeten worden wat er aan de hand is. 

 

Microsoft heeft met de System Center​ familie een productlijn voor het beschikbaar stellen en beheren van werkplekken en datacenters (cloud), met onderdelen zoals Configuration Manager, Operations Manager en Orchestrator. De huidige versie van System Center is 2012 R2. 


 

Wat is Operations Manager?

Het bewaken van de systemen kan uitgevoerd worden door System Center Operations Manager, kortweg SCOM. Deze software monitort systemen en geeft informatie door naar een centraal systeem, de Management Server. Deze informatie kan bestaan uit:

 
 1. Verstoringen van systemen of delen daarvan (incidenten).
 2. Waarschuwingen m.b.t. capaciteitsbelasting, bijvoorbeeld als een harddisk dreigt vol te lopen.
 3. Adviesinformatie voor het beter laten presteren van systemen (performance).
 4. Rapportages over het gebruik van de systemen (capaciteit) welke bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden in SLA rapportages.

 
Het is ook mogelijk om op basis van meldingen bepaalde (herstel)acties uit te voeren. Bijvoorbeeld als een bepaalde Windows service is gestopt, dan kan SCOM automatisch proberen om deze weer te starten.

 

Hoe helpt Operations Manager u bij proactief beheer?

System Center Operations Manager helpt niet alleen bij het constateren van verstoringen, maar geeft ook advies op gebied van performance en capaciteit. Een groot voordeel is dat veel sneller duidelijk is waar het probleem zich bevindt. Het is dan ook in veel gevallen niet nodig om op te sporen waar het probleem zich voordoet, maar er kan gelijk begonnen worden met het oplossen ervan. Hierdoor kan er een hogere beschikbaarheid gegarandeerd worden en kunnen gebruikers na een korte onderbreking weer doorwerken.

 
Een ander voordeel van Operations Manager zijn de waarschuwingen die afgegeven worden wanneer bepaalde percentages worden bereikt. Denk hierbij niet alleen aan de diskcapaciteit, maar ook het geheugen en processor. Deze waarschuwingen zorgen ervoor dat beheerders kunnen ingrijpen voordat een systeem onbeschikbaar wordt, gebruikers ondervinden in dit geval geen hinder. 

 
Een verstoring wordt ontdekt door SCOM en opgelost door SCOM. Je zou denken dat beheerders nu achterover kunnen zitten. Dit is gelukkig niet waar, door de efficientieslag van SCOM kan de beheerder doen waar hij of zij goed in is en dat is de omgeving beschikbaar houden en verbeteren waar nodig.

 

Hoe ziet SCOM er uit? 

De Operations Manager Console, het dashboard voor de ICT beheerder ziet er zo uit:

SCOM2012.jpg 

 

 
Vanuit het hoofdscherm kan er ingezoomd worden op incidenten en kan steeds dieper gezocht worden naar het probleempunt. Indien nodig kan de beheerder ook een visuele netwerktekening krijgen.

 
Naast de gewone Console is er ook een Web Console en is het mogelijk om gepersonaliseerde Dashboard Views te maken, welke bijvoorbeeld meer gericht zijn op het Management. Verder is het ook mogelijk om de Dashboard te integreren met Sharepoint 2010 sites.

 

Management Packs: SCOM is maatwerk

Operations  Manager bevat een standaardset aan te monitoren onderdelen, maar is ook uit te breiden met de zogenaamde Management Packs. Voor verschillende producten is er naar wens een Management Pack te installeren en te configureren. Denk hierbij aan Microsoft SQL Server en System Center Configuration Manager. Deze Management Packs zijn vrij te downloaden. 

 
Ook voor niet-Microsoft producten zijn er veel Management Packs te downloaden, zoals voor Hewlett Packard hardware. Daarnaast zijn er ook Management Packs waarvoor betaald dient te worden, een voorbeeld hiervan is Veeam Management Pack voor Vmware.

 
Met behulp van Management Packs is het dus mogelijk om een complete bewaking op te zetten van de infrastructuur, eigenlijk dus een stukje maatwerk!

 

Is SCOM compleet?

Operations Manager 2012 R2 levert niet alleen hoogwaardige Windows Server monitoring, maar biedt ook ondersteuning aan het monitoren van andere platforms zoals RHEL/SUSE Linux, Oracle Solaris, HP-UX en IBM AIX. Naast besturingssystemen is het ook mogelijk om netwerkapparaten zoals routers en switches te monitoren. Dit is inclusief de interfaces en poorten op deze apparaten en het Virtuele LAN (VLAN) waarin ze zich bevinden. Er is ook ondersteuning voor het IPv6 protocol.Operations Manager 2012 R2 biedt ook Cloud Monitoring, dit is het bewaken van de virtuele lagen van Private Cloud omgevingen.

 
Het is dus mogelijk om de gehele ICT infrastructuur te monitoren. 

 

Het monitoren van applicaties

Standaard is het met Operations Manager mogelijk om Internet Information Services (IIS)-hosted .NET applicaties te monitoren, van zowel de server- als de cliënt kant. Hiermee worden details verzameld van applicatie performance en betrouwbaarheid en krijg je een beeld van hoe web applicaties draaien.

 
Ook kan SCOM geoptimaliseerd worden met een Management Pack voor Java Application Performance Monitoring. Hiermee kunnen Java applicaties bewaakt worden op performance en incidenten.

 

Keten Monitoring

Zoals eerder genoemd, is de Business zeer afhankelijk van applicaties. Om deze applicaties beschikbaar te maken is een infrastructuur nodig. De totale infrastructuur inclusief de applicatie(s) kunnen we zien als een “keten”. Binnen Operations Manager kunnen de verschillende objecten, die van belang zijn voor de applicatie, samengevoegd worden binnen een Dashboard View. Dit wordt Keten Monitoring genoemd. Tot een keten kunnen behoren:  de Netwerk Componenten, Servers (Hardware en Besturingssystemen), Storage (bijvoorbeeld SAN), Applicatie, Database en Website. Als een onderdeel uit de keten uitvalt dan is de applicatie niet beschikbaar.

 

Live Maps

Savision​ heeft een product genaamd Live Maps. Dit is een Management schil bovenop Operations Manager om Business processen in kaart te brengen met actuele status van beschikbaarheid.

 
Wij helpen u dan ook graag om uw vraagstukken en uitdagingen op monitoring gebied om te zetten in kansen en mogeljikheden. Voor meer informatie op dit gebied kunt u contact opnemen met Mark van Liempt via 071 - 579 70 10.

Door: Marcel Toet​ - Technisch Specialist​

Lync is zoveel meer dan Cha...

Werkplekken veranderen voortdurend, werktijden worden flexibeler en de fysieke afstand tussen teams en collega’s wordt groter. Dit bemoeilijkt de communicatie tussen medewerkers aanzienlijk. Hierdoor is er vaak behoefte aan (uitgebreide) tooling die de communicatie binnen teams, afdelingen en organisaties kan waarborgen. Microsoft Lync 2013 is zo’n tool, echter wordt Lync nog te vaak gezien als enkel een instant messaging applicatie. Lync is veel meer dan dat. Lync brengt de belangrijkste manieren waarop mensen communiceren bij elkaar en hierdoor ontstaat een uniform communicatieplatform dat geschikt is voor zowel MKB-organisaties als enterprise-ondernemingen. In deze blog wil ik u graag laten zien waarom Lync een uiterst geschikte communicatieoplossing is voor uw organisatie door u een quick tour te geven van de belangrijkste features. 

 
Microsoft Lync Features.png
 

 

Instant Messaging (Chat)

Instant Messaging is een van de meest bekende features van Microsoft Lync. Door middel van chatgesprekken kan je gemakkelijk contact opnemen met iedereen die beschikt over Lync of Skype, zowel binnen als buiten de organisatie. Hierbij zijn er mogelijkheden tot ongoing chats (waarbij chatgesprekken met bijvoorbeeld een groep blijven staan als je offline gaat), chatrooms (met meerdere mensen in één gesprek), gespreksgeschiedenis en een informatiedatabase (waarbij anderen eerdere openbare gesprekken en discussies kunnen doorzoeken). Maar zoals ik al zei is Lync meer dan een instant messaging applicatie. 

 

Audiogesprekken (Bellen)

Met Lync kunt u middels VoIP gratis bellen met personen binnen en buiten de organisatie, mits zij beschikken over Lync of Skype. Wanneer zij niet beschikken over deze applicaties dan is voordelig bellen nog steeds mogelijk, mits er een koppeling is tussen het publieke telefonienetwerk en Lync. U beschikt hierbij tevens over groepsgesprekken, voicemail en een automatische doorschakelfunctie. 

 

HD Videogesprekken

Naast instant messaging en bellen is er ook een mogelijkheid om HD videogesprekken te voeren met personen binnen en buiten de organisatie. Ook hierbij is het mogelijk zowel face-to-face als groepsgesprekken te voeren waardoor Lync prima is te gebruiken als video conferencing oplossing.

 

Samenwerkingsmogelijkheden

Daarnaast biedt Lync talloze mogelijkheden die het samenwerken op afstand gemakkelijker maken. Zo kunnen medewerkers gebruik maken van desktopsharing, hiermee kunnen zij de controle over elkaars desktop overnemen om samen te werken aan projecten. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van een virtueel whiteboard, polling, application en powerpoint sharing, zeer handig wanneer meerdere mensen samen moeten werken aan een presentatie.

 

Documenten delen

Tijdens gesprekken kunnen medewerkers gemakkelijk en snel documenten met elkaar delen. 

 

Virtueel vergaderen

Virtueel vergaderen brengt de mogelijkheden van video en audiogesprekken, chat rooms, documenten delen en eerder besproken samenwerkingsmogelijkheden samen in één enterprise waardige virtuele vergaderoplossing. Deze is zeer gemakkelijk te starten met de one-click conference en is tevens voorzien van alle presentatiemogelijkheden. 

 

Aanwezigheidsindicator, status en locatie updates

Het is mogelijk om je profiel te voorzien van realtime informatie over je aanwezigheid en de wil om te communiceren, bijvoorbeeld door middel van status en locatie updates. Zo kunnen je collega’s te allen tijde zien waar je bent en waar je mee bezig bent. Afhankelijk hiervan kunnen zij een geschikte manier van communiceren kiezen. Bijvoorbeeld een berichtje als je in een meeting zit, bellen als je op afwezig staat of audio/video gesprekken als je aanwezig en beschikbaar bent. 

 

Integratiemogelijkheden

Daarnaast zijn er talloze integratiemogelijkheden met onder andere OneNote, SharePoint en Exchange. Middels third party oplossingen van bijvoorbeeld Polycom is het ook mogelijk om Lync te integreren met de Tandberg video conferencing oplossing. 

 

Multi Device

Lync is geschikt voor meerdere apparaten, zo kun je het gebruiken op je desktop, laptop, smartphone en tabelt. Dit geldt voor alle functies, van audio tot HD videogesprekken en van status updates tot virtuele meetings. 

 

Mogelijkheden voor contactpersonen

Binnen Lync zijn er diverse mogelijkheden om efficiënt om te gaan met uw contactenlijst. Zo kunt u contacten taggen zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden, groeperen voor een handig overzicht, gemakkelijk alle contactinformatie bekijken via de contactcard en direct communiceren middels het Quick Lync Menu.

 

Cloud flexibiliteit

Met Lync in de cloud (onderdeel van Office 365) heeft u vanaf elke locatie en vanaf elk apparaat toegang tot uw contacten, berichten en een scala aan communicatiemogelijkheden. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding.

 
Om deze redenen maken wij zelf volledig gebruik van Microsoft Lync, daar zijn we erg tevreden over! Daarnaast hebben wij diverse klanten mogen helpen bij hun migratie naar Lync. Wij helpen u dan ook graag om uw vraagstukken en uitdagingen om te zetten in kansen en mogeljikheden. Voor meer informatie op het gebied van cloud en communicatie kunt u contact opnemen met Mark van Liempt via 071 - 579 70 10.

 
Door: Marc Hellingman - Online Markteer & Arjen Loois - Manager Operations​
Top 10 Soft Skills voor Suc...

​Door de jaren heen heeft de IT naar mijn mening een wat stoffig imago gehad. De typering van een slungelige IT’er is, met enige uitzonderingen daargelaten, niet meer van deze tijd. Tegenwoordig zijn IT'ers vaak vlotte, goed opgeleide mensen die daarnaast ook nog eens communicatief bekwaam zijn. 


Op Linkedin wordt je overspoeld met plaatjes waarin de tekst "Hire character, train skill" of iets met dezelfde strekking staat. Professionals die de taal van zowel de CEO als de CIO kunnen spreken zijn tegenwoordig spekkoper, terwijl er misschien iemand anders op diezelfde functie solliciteert die technisch inhoudelijk beter is onderlegd.

Wat veel mensen niet weten is dat de term soft skills is geboren vanuit de IT. Soft skills zijn namelijk een aanvulling op de hard skills (technische vaardigheden). Deze soft skills zijn met de jaren belangrijker geworden en kunnen dan ook een belangrijke rol spelen in je carrière. Het mooiste is, dat ​deze skills vaak aan te leren, of verder te ontwikkelen zijn. Welke soft skills zou je dan moeten bezitten om je kansen op de ICT-markt zo optimaal mogelijk te maken? Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. ​​
Top 10 Soft Skills in de IT.png
 1. Communicatief vaardigCommunicatieve vaardigheden zijn essentieel voor nagenoeg elke functie en zijn dus ook onmisbaar geworden voor veel functies in de IT. Vaak moet gecommuniceerd worden met een diversiteit aan mensen, bijvoorbeeld gebruikers op de marketing- of salesafdeling, managementpersoneel, projectleiders, collega’s en (interne) klanten. Aangezien er sprake is van verschillende belangen en diverse niveaus van technische kennis dient met elk van de bovengenoemde doelgroepen op een andere manier gecommuniceerd te worden. Van de moderne IT’er wordt daarom verwacht deze vertaalslag te kunnen maken.
 2. Servicegericht: Servicegerichtheid kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds als focus op de kwaliteit van de service die geleverd wordt, anderzijds als focus op de service die als klant wordt ervaren. Waar de IT’er zich een aantal jaren geleden met name achter de schermen bevond wordt in het heden steeds vaker verwacht dat hij op de voorgrond treedt. Hierbij wordt niet alleen gevraagd om focus op de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook om aandacht voor de klant en een oog voor service. Ook hier spelen communicatieve vaardigheden een grote rol. 
 3. Klantgericht: Ook wordt in toenemende mate gevraagd om klantgericht gedrag. Dit vereist goed luisteren naar de klant en een empathische houding. Daarnaast vraagt het om een pragmatische instelling en het leveren van maatwerk. Ook hierbij spelen communicatie vaardigheden een grote rol. 
 4. Resultaatgericht: Er wel eens IT-projecten die falen, maar dat aantal verbleekt echter bij het aantal projecten dat uitloopt qua tijd of budget. Hierdoor is er in toenemende mate behoefte aan IT’ers met een resultaatgerichte instelling. Resultaatgericht werken houdt in dat je bij projecten, vaak van langere duur, te allen tijde het gewenste resultaat voor ogen houdt en dit als richtlijn aanhoudt voor het nemen van beslissingen. Het vereist doorzettingsvermogen, analytisch inzicht en besluitvaardigheid. 
 5. Verantwoordelijkheid: Een andere belangrijke soft skill in de IT is verantwoordelijkheidsgevoel. Ook dit mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds mag verwacht worden dat een IT’er zijn verantwoordelijkheid neemt bij gemaakte fouten, anderzijds is het prettig wanneer hij zich (mede) verantwoordelijk voelt voor het project en het resultaat.  
 6. Aanpassingsvermogen: In een constant veranderende markt is aanpassingsvermogen een soft skill die je ver kan brengen. Aaanpassingsvermogen houdt in het efficiënt blijven werken onder wisselende omstandigheden door je aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen. 
 7. Leergierig: Ook een leergierige houding, de constante wil om dingen te leren en eigen te maken, is een soft skill die bij kan dragen aan succes binnen de IT. In een markt waar technische vaardigheden en kennis van producten een grote rol spelen is leergierigheid een cruciale soft skill. 
 8. Sociaal: De IT is niet langer ondersteunend maar heeft een cruciale invloed op de business, ditzelfde geldt voor de IT’ers. In tegenstelling tot vroeger, waar zij meer op de achtergrond bleven, wordt nu van IT’ers verwacht dat zij op de voorgrond verschijnen. Zij dienen in gesprek te gaan met (interne) klanten en stakeholders, management en collega’s. Goede sociale kwaliteiten spelen hier een grote rol bij. 
 9. Analytisch: Technologie ontwikkelt zich razendsnel, als je vandaag vergelijkt met tien jaar geleden dan zijn de veranderingen immens. Met deze vooruitgang en ontwikkeling neemt ook de complexiteit binnen IT-projecten toe. Om deze reden is analytisch vermogen, het systematisch kunnen ontleden van een complex probleem in zijn elementen, een gewilde eigenschap onder IT’ers. Analytisch vermogen gaat vaak hand in hand met leergierigheid en resultaatgericht werken. 
 10. Team mentaliteit: Een groot gedeelte van IT-projecten wordt gedaan in teams, kunnen werken in teamverband is dan ook een belangrijke vaardigheid. 
Naast een relevante opleiding, positieve referenties en goede technische skills zijn ook soft skills ontzettend belangrijk. Hoeveel waarde hieraan wordt gehecht zal natuurlijk per functie en per organisatie verschillen, dit neemt echter niet weg dat ze een waardevolle aanvulling zijn op jouw profiel. Het is dan ook erg waardevol om bewust te zijn van welke soft skills je bezit en welke je verder moet ontwikkelen. Vervolgens is het belangrijk om deze informatie te communiceren naar je omgeving. 

Werk je in een team en doen jullie projecten voor klanten? Vaak is er binnen het team gekeken naar wie welke technische kennis en vaardigheden bezit, zo onstaat er een veelzijdig en multi-disciplinair team. Het is ook waardevol om van elkaar te weten welke soft skills je bezit of graag zou willen bezitten. Door je hiervan als team bewust te zijn, kun je beter delegeren en communiceren, tevens kun je elkaar helpen bij het verder ontwikkelen van deze soft skills. 

Ben je momenteel op zoek naar een nieuwe baan? Vraag dan feedback aan (oud) collega’s, vrienden, familie of/en doe een persoonlijkheidstest zodat je weet welke soft skills je wel of niet bezit. Ben je communicatief vaardig, werk je resultaatgericht en sta je bekend om je leergierige en ambitieuze houding? Breng dit onder de aandacht tijdens je sollicitatiegesprek!  Dat zou zo maar eens de doorslag kunnen geven waardoor jij er met die mooie baan vandoor gaat! 

Daarnaast zijn er vele andere situaties waarin het belangrijk is om te weten welke soft skills je bezit, welke je graag zou willen bezitten en hoe je deze van plan bent te gaan ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een functioneringsgesprek of bij het beargumenteren waarom jij een salarisverhoging wilt/verdiend. Ongeacht de situatie kan zelfkennis op het gebied van soft skills in de IT het verschil maken. 

Bezit jij een meerendeel van deze soft skills en zou je deze graag inzetten bij PeopleWare, bekijk dan onze ICT vacatures​

Door: Bryan Peereboom - Resource Manager & Marc Hellingman - Online Marketeer 
IaaS: Public, Private of Hy...

Een vraag die wij regelmatig horen bij klanten en binnen ons netwerk is “Moet ik kiezen voor een Private of voor een Public Cloud?”. Dit is een logische afweging, echter is ‘cloud’ een waar containerbegrip geworden en velen verliezen zich in de beerput van definities, gehypete termen en vergezochte analogiën. Niet geheel onlogisch dat dit het keuzeproces bemoeilijkt. Daarom geven wij u in deze blog een duidelijke en overzichtelijke handleiding die u hopelijk kan ondersteunen bij uw keuze. “Wat is het verschil tussen een public en een private cloud? Wat zijn de voor- en nadelen en welke vorm is het meest geschikt voor uw vraagstuk?”.


Wat is Cloud Computing?

First things first, een heldere definitie van cloud computing in algemeen Nederlands: “Het op een flexibele en schaalbare manier via internet beschikbaar stellen van ict-gerelateerde capaciteit”. Of nog simpeler: “ICT als dienst”, net als water uit de kraan en elektriciteit uit het stopcontact. Wat er​ achter de schermen gebeurt doet er verder niet toe. Je wilt weten wat het kost, enkel betalen voor wat je gebruikt, weten dat het goed werkt zolang je betaalt en het liefst wil je het diezelfde middag gebruiken. Wat bieden cloud oplossingen​ mij in vergelijking tot mijn traditionele ICT-omgeving? Het biedt u: schaalbaarheid, simpliciteit, vrijheid, zekerheid en een kostenbesparing. Eureka! 


​Onderscheid tussen cloud oplossingen

Vormen van cloud-oplossingen zijn in twee manieren op te delen, namelijk middels Cloud Deployment Models en Cloud Services, deze worden als volgt onderverdeeld:

Overzicht soorten cloud computing.png

 
‘Cloud Deployment Models’ beschrijven wat u naar de cloud gaat verplaatsen, bijvoorbeeld infrastructurele zaken, software of complete desktops. ‘Cloud Vormen’ beschrijven de inrichting van uw cloud omgeving, bijvoorbeeld een publieke omgeving of een privé omgeving. 

 
Hetgeen dat u naar de cloud wil verplaatsen bepaalt grotendeels de keuze voor een cloud vorm, daarom is het moeilijk al dan niet onmogelijk om globaal de meest geschikte cloud vorm aan te wijzen. Omdat PeopleWare van oorsprong een Infrastructuurpartij is, focussen wij dan ook graag op het onderdeel ‘Infrastructure-as-a-Service​’, of IaaS. Hierbij hebben we het dus over hardware in de vorm van servers, netwerken, opslagcapaciteit en overige infrastructuur die u maandelijks als dienst afneemt. 

 

Cloud vormen

Cloud vormen omschrijven de manier waarop uw cloud omgeving is ingericht, hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende drie soorten:   
 • Public cloud: Hierbij maakt u volledig gebruik van een cloud provider. Servers, netwerk, opslag en storage zijn gevirtualiseerd en worden gedeeld met anderen, hierdoor kunt u profiteren van schaalvoordelen. Uiteraard is uw omgeving wel afgeschermd en kunnen anderen klanten op dezelfde infrastructuur niet bij uw data. Voor gebruikers is deze gemakkelijk toegankelijk via het internet en u hoeft zich niet langer zorgen te maken over infrastructurele taken, onderhoud of monitoring. U betaalt enkel voor wat u gebruikt en wanneer u meer of minder wenst te gebruiken kan dit in veel gevallen diezelfde dag nog geregeld worden. 
 • Private cloud: Hierbij maakt u gebruik van uw eigen virtuele infrastructuur, hetzij op locatie of bij uw cloud Provider. Deze deelt u niet met anderen en is volledig afgeschermd. Voor gebruikers is deze toegankelijk via het internet of wanneer gebruikt wordt gemaakt van een in-house variant middels het intern netwerk. U kunt ervoor kiezen deze omgeving zelf te beheren of het beheer hiervan uit te besteden aan uw cloud provider. 
 • Hybrid cloud: Hierbij maakt u gecombineerd gebruik van zowel private- als public cloud oplossingen. 

 

Voor- en nadelen? 

Elke cloud vorm kan u enorme voordelen bieden, echter zijn er ook altijd nadelen en deze worden niet altijd benoemd. Cloud is dan ook geen doel opzich, maar een middel om een bepaald doel te realiseren, bijvoorbeeld meer flexibiliteit of een kostenbesparing. Hieronder vindt u een overzicht van de voor en nadelen van public en private clouds. 

 
*Hybrid clouds zijn in deze vergelijking weggelaten omdat deze vaak een combinatie zijn van private en public cloud oplossingen. 

IaaS Public VS Private.png

Wat moet ik nu kiezen? 

Vaak komt het bij deze keuze neer op de volgende afweging: 

 
Flexibiliteit x Kosten x Branche x Security

 
Zo zijn veel MKB bedrijven vaak op zoek naar mogelijkheden om te besparen op IT en tegelijkertijd is er een constante behoefte aan meer flexibiliteit. Security-vraagstukken zijn hierbij minder relevant, mits de branche waarin zij opereren het toestaat. Hierbij is een public cloud dan ook vaak een geschikte oplossing. Enterprise ondernemingen hebben diezelfde behoefte aan flexibiliteit, echter genieten zij van relatief grote IT-budgetten en zijn zij niet bereid of in staat om in te leveren op security vlak. Bijvoorbeeld omdat het gaat om bedrijfskritieke gegevens of persoonlijke data. Onder overheidsinstanties speelt diezelfde behoefte aan security en compliance. Hierbij is de private cloud dan ook een logische keuze, mits deze organisaties bereid zijn op korte termijn een flinke investering te doen. 

 

De hybride oplossing

Vaak is een cloud oplossing een combinatie van zowel een private als een public cloud, ook wel een hybrid cloud genoemd. Een financiële instelling zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om persoonlijke gegevens van klanten te hosten op een private cloud en van Office 365 gebruik te maken binnen de public cloud van Microsoft. Een gemeente moet voldoen aan compliance eisen, waardoor de voorkeur voor opslag van persoonlijke of gevoelige data vaak uitgaat naar een private cloud. Daarnaast kunnen zij er wel voor kiezen om hun intranet in een publieke omgeving te organiseren. 

 
De essentie is dan ook dat de cloud is geen doel op zich, maar een middel om een doel te realiseren. Cloud oplossingen​ zijn maatwerk en enkel een ervaren en gespecialiseerde partner kan u helpen uw doelen te bereiken. Wij helpen u dan ook graag om uw vraagstukken en uitdagingen op cloud gebied om te zetten in kansen en mogeljikheden. Voor meer informatie op het gebied van Cloud oplossingen kunt u contact opnemen met Mark van Liempt via 071 - 579 70 10.

 

Door: Marc Hellingman​ - Online Marketeer & Arjen Loois - Manager Operations​

8 Voordelen van Office 365
Van oorsprong is Microsoft Office een software pakket dat je koopt en lokaal installeert op werkplekken en servers binnen de organisatie. Ditzelfde principe geldt voor Exchange, Lync en SharePoint. Met Office 365 verandert deze structuur naar die van een Cloud oplossing​. Hierbij worden de voorgenoemde software pakketten gezamenlijk aangeboden als een dienst in de vorm van Software-as-a-Service. Deze nieuwe abonnement structuur waarbij u grotendeels in de cloud werkt brengt een hoop voordelen met zich mee. Daarom in deze blog voor u de 8 belangrijkste redenen om te migreren naar Office 365 op een rijtje. ​​

1. Flexibiliteit / Toegankelijkheid

Flexibiliteit en toegankelijkheid zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor Office 365. ‘Anytime, anyplace, anywhere’. U kunt Office 365 benaderen vanaf elk device en op elke locatie, het enige dat u nodig hebt is een werkende internetverbinding. Hiermee he​eft u overal toegang tot uw e-mail, agenda’s, documenten en contactpersonen. Dit kan de samenwerking en communicatie onder medewerkers aanzienlijk verbeteren. Zij zijn in staat sneller te reageren op mailtjes, kunnen direct communiceren via Instant Messaging (Lync) en kunnen documenten delen via SharePoint. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van Office Apps on-demand. Hiermee kunt u wanneer u op een locatie zit waar u lokaal niets mag installeren, zoals een internetcafé of een device van iemand anders, toch Office software gebruiken door deze te streamen. Zo kunt u met Office 365 een grote stap maken naar Het Nieuwe Werken. 

2. Ontzorging / Gemak

Met Office 365 beschikt u altijd over de laatste versies van Office, Lync, Exchange en SharePoint. Na het aanschaffen van een abonnement kunt u Office 365 direct in gebruik nemen. Als onderdeel van de dienst neemt Microsoft het beheer en onderhoud voor haar rekening en voert wanneer nodig updates uit of configuratie wijzigingen door. Een groot voordeel is dan ook dat uw IT-afdeling zich niet langer hoeft bezig te houden met infrastructurele zaken, maar zich volledig kan focussen op het optimaal toevoegen van waarde voor uw organisatie terwijl uw gebruikers profiteren van optimale functionaliteit. 

office365.png

3. Kostenstructuur

Bij een lokale installatie van Office software komen een hoop kosten kijken. Denk hierbij aan kosten voor hardware in de vorm van servers, supportcontracten met hardware leveranciers, kosten voor een besturingssysteem, licenties voor Office, Exchange, Lync en SharePoint, implementatiekosten en ten slotte een onderhoudscontract voor de nodige updates en check-ups. Tevens zijn er in de meeste gevallen nog kosten voor beheer en IT-personeel. Dit zijn vaak lange-termijn commitments en binnen deze periode zullen er geheid migratietrajecten plaats vinden. Op- en afschalen is ook geen gemakkelijke zaak, de hardware staat immers al klaar en de contracten zijn reeds getekend. 

Met Office 365 is dit niet langer het geval. Het is nu mogelijk om een abonnement aan te schaffen voor een X aantal gebruikers tegen een vast bedrag per maand, ofwel pay-for-use. Zo vindt er een verschuiving plaats van CAPEX (Capital Expenses) naar OPEX (Operational Expenses), de kapitaalinvestering daalt en de variabele kosten stijgen. Zo zijn kosten voor hardware onderhoudscontracten, beheer, updates en licenties niet langer van toepassing. Deze zijn namelijk allemaal onderdeel van de dienst. 

​4. Schaalbaarheid

Een andere belangrijke reden om te kiezen voor Office 365 is schaalbaarheid. Met Office 365 betaalt u voor wat u nodig heeft, wanneer u het nodig heeft. U heeft de keuze uit diverse pakketten, van small business voor enkele gebruikers tot enterprise pakketten voor duizenden gebruikers. Binnen de grenzen van het gekozen pakket bent u vrij om op- en af te schalen wanneer de markt of interne ontwikkelingen dit van u vragen. Office 365 is dan ook een oplossing die als geen ander realtime met u mee kan bewegen bij plotselinge groei of krimp van uw organisatie. 

5. Inzichtelijke en voorspelbare kosten

Traditioneel gezien was het Office pakket iets dat je kocht, met Office 365 wordt het iets dat je huurt. Hierbij kies je de abbonnementsvorm die het beste bij uw organisatie past en betaal je maandelijks een vast bedrag per gebruiker. Hierdoor worden de kosten die u maakt op dit gebied inzichtelijk en voorspelbaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden om abonnementsvormen verder te customizen, zo kan voor bepaalde gebruikers(groepen) enkel een Office 365 abonnement voor e-mail of voor documentbeheer aangeschaft worden. 

6. Zekerheid

Microsoft neemt het beheer van u uit handen en zorgt dat u altijd beschikt over de laatste versie van Office, Lync, Exchange en SharePoint. Daarnaast garandeert Microsoft u een up-time van 99,9%, een up-time die ze de afgelopen jaren ruimschoots hebben waargemaakt. Mocht het datacenter dat u gebruikt om welke reden dan ook uitvallen, dan neemt een ander deze taken over. Zo bent u te allen tijde verzekerd van de hoogste beschikbaarheid. ​
World Up-times Office 365.png 
Figuur 1: Office 365 up-times (Bron: Microsoft) 

7. Security/Compliance

Wanneer men het heeft over de cloud, dan heeft men het automatisch over security. In-house heeft u namelijk niet alleen zicht op waar u data staat, maar ook volledige controle over wat er mee gebeurd. Bij de (public) cloud is dit voor veel organisaties geen zekerheid en daardoor een grote zorg en belangrijke reden om hier niet voor te kiezen. 

Microsoft is zich hier bewust van en heeft Office 365 dan ook voorzien van state of the art security oplossingen, dit onderdeel is zelfs opgenomen in de Service Level Agreement. Dit geldt niet alleen voor de software zelf, maar ook voor de Microsoft Datacenters. Office 365 voldoet hiermee aan de zeer strenge Europese privacyvoorwaarden voor de opslag van gegevens, Microsoft is de eerste clouddienst waarvoor dit geldt. Daarnaast heeft DNB, door het recht te krijgen onderzoek uit te voeren bij Microsoft, de weg vrijgemaakt voor financiële instellingen om gebruik te maken van Office 365. Een ander certificaat dat de veiligheid en betrouwbaarheid van uw gegevens bij Office 365 garandeert is het ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging. 

De verzameling van topnotch security oplossingen binnen Office 365 en de veiligheidsstandaard die Microsoft hanteert binnen haar datacenters maken Office 365 een zeer veilige oplossing, al dan niet de veiligste oplossing. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om te voldoen aan de hoge compliance eisen die klanten van u vragen.

8. Uitrolmogelijkheden

Zoals eerder gezegd brengt een volledige migratie naar de (public) cloud een aantal zorgen met zich mee op het gebied van security en controle, vooral wanneer voldaan moet worden aan hoge compliance eisen. Met Office 365 kunt u zelf kiezen in welke mate u naar de cloud migreert. Zo kunt u kiezen tussen gebruik van de public cloud, on-premise of een hybrid deployment. 

Om deze redenen zijn wij onlangs zelf volledig overgestapt op Office 365, daar zijn we erg tevreden over! Daarnaast hebben wij diverse klanten mogen help bij hun migratie naar Office 365, waaronder partijen in de zorg en overheidsinstanties. Wij helpen u dan ook graag om uw vraagstukken en uitdagingen op cloud gebied om te zetten in kansen en mogeljikheden. Voor meer informatie op het gebied van cloud oplossingen kunt u contact opnemen met Mark van Liempt via 071 - 579 70 10.

Door: Marc Hellingman - Online Markteer & Mark van Eijken​ - Technical Consultant
XenApp & XenDesktop 7.5
Citrix​ heeft enkele weken geleden nieuwe releases uitgebracht van XenDesktop en XenApp. Dus niet alleen een nieuwe versie van XenDesktop maar ook (terug van weg geweest) een nieuwe versie van XenApp versie 7.5. Dit is verrassend gezien het feit dat met de komst van XenDesktop 7 XenApp een onderdeel was geworden van het XenDesktop product als zijnde XenDesktop App edition. Nu dus toch weer een nieuwe release van XenApp als product. XenApp 7.5 is net als we al gezien hebben in de XenDesktop 7.x versie nu ook gebaseerd op de nieuwe FlexCast Management Architecture (FMA). Deze architectuur kennen wel al vanuit eerdere XenDesktop 7.x. versies. IMA heeft daarmee zijn langste tijd gehad en gaan we waarschijnlijk ook niet meer terug zien. FMA heeft onder andere als voordeel dat het minder architectuur nodig heeft en het met een “broker” functie werkt. Dus geen Datacollectors meer. FMA werkt met een “agent” functie, op de server of desktop wordt een agent geïnstalleerd waarmee het een onderdeel wordt van de Citrix omgeving. Het geeft daarmee voor XenApp net als in eerdere versies van XenDesktop ook de mogelijk gebruik te maken van de deployment oplossing van Machine creation services (MCS). Vanzelfsprekend is nog wel steeds remote desktop services nodig. Hieronder een overzicht van de FlexCast management architectuur. 


FlexCast Management Architecture.png

​Afbeelding 1: FlexCast management Architecture

Citrix Hybride Cloud Provisioning

Een van de zaken die er in de nieuwe release van beide producten in zit is het Hybride Cloud Provisioning. Dit geeft de mogelijkheid om bij het aanmaken van een machine pool dit niet op de bestaande lokale infrastructuur te doen maar direct naar de Cloud. Zo kan het schalen van een Citrix infra gecombineerd worden met Cloud resources. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat een omgeving schaalbaar en flexibeler wordt voor elke situatie. 

 

Hybrid Cloud Provisioning.jpg

Afbeelding 2: ​Hybride Cloud Provisioning

Remote PC Access

Al eerder aanwezig in XenDesktop maar nu ook terug te vinden in beide nieuwe releases is Remote PC Acces. Citrix remote pc acces geeft de mogelijkheid om een fysieke pc of elke andere pc of virtuele desktop os te voorzien van agent om vervolgens remote via de bestaande Citrix infrastructuur beschikbaar te maken. Hiermee kunnen bijvoorbeeld fysieke beheer werkplekken via Citrix beschikbaar gesteld worden. Het is ook ideaal voor de start met VDI zonder direct een complete VDI omgeving te moeten investeren. Er kan gewoon op de bestaande fysieke desktop doorgewerkt worden. Door een koppeling met System center Configuration Manager 2012 R2 te maken kan er zelfs met wake on lan gewerkt worden. 

 

Remote PC Access Citrix.jpg
Afbeelding 3: Remote PC Acces

Upgrade path XenDesktop en XenApp 7.5

Upgrade path van bestaande Citrix omgeving naar de XenDesktop en XenApp versie 7.5 is zoals hieronder te zien is in de tabel in veel gevallen mogelijk door middel van een upgrade. Alleen bij de oudere versies van XenApp en XenDesktop is een nieuwe farm en dus migratie nodig. Overigens is het advies nooit een upgrade te doen tenzij de omstandigheden of grootte dit niet toelaten. 

XenApp Upgrade Path.png

XenDesktop Upgrade Path.png
Afbeelding 4: ​Upgrade Path XenApp & XenDesktop

Storefront 2.5.

Met de nieuwe release van XenApp en XenDesktop is er ook een nieuwe versie van storefont gekomen versie 2.5. Ondanks de nieuwe release van Storefront en de mogelijkheden en daarmee het advies van Citrix om toch vooral naar storefront te gaan heeft Citrix de support van de oude webinterface versie 5.4 verlengt. Dit is gedaan om beheerders meer tijd te geven te migreren naar Storefront maar ook om de beheerders de kans te geven meerdere en vooral oude en nieuwe farms eenvoudig door elkaar te kunnen draaien om de migratie weer minder spannend te maken. Storefront 2.5 bevat wel de nodige verbeteringen die de migratie naar Storefront meer en meer de moeite waard maken. Een van de belangrijkste is toch wel het single sign on deel. Dit maakt het mogelijk om een gebruiker vanaf een domain joined systeem van buitenaf (via de NetScaler) met internet Explorer via het web applicaties zonder nieuwe authenticatie te laten starten. Deze verbetering is een echte klant wens en in veel gevallen een rede geweest om te wachten met de migratie naar storefront. In de nieuwe release van storefront zit eveneens een verbetering van de HTML5 receiver. Deze receiver speciaal ontwikkeld voor de Chromebook is ook handig in andere externe inlog mogelijkheden zoals een internet café. De verbeteringen in de HTML5 receiver zitten hem voornamelijk in de verbeterde ondersteuning van 2D en 3D applicaties maar ook audio is enorm verbeterd.

HTML 5 Receiver.png
 
Afbeelding 5: HTML5 Receiver

In de totale lijst van vernieuwingen en verbeteringen zijn geen spectaculaire zaken terug vinden. Dit was ook niet te verwachten. In de beide releases zijn vooral op kleine zaken enorme verbeteringen doorgevoerd. Al deze kleine zaken hebben echter wel een compleet beter resultaat op zowel beheer als de gebruikers ervaring. Zo zijn er verbeteringen in de touch ervaring op touch enabled devices en is er opnieuw veel aandacht uitgegaan aan de mogelijkheden over WAN en high latency verbindingen met zware 2D en 3D ondersteuning (server side rendering) want beide release meer dan de moeite waard maken. 

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe releases van XenApp​ en XenDesktop​ of heeft u vragen over de mogelijkheden van Citrix ​voor uw organisatie? Neem dan contact op met Jan van Liempt via 071 - 579 70 10.


Door: Sebastiaan Bouwman - Technical Consultant
Verhoogde beveiliging met A...

Op 18 oktober 2013 brengt Microsoft​ de nieuwe versies van Windows Server 2012 R2 en Windows 8.1 voor het grote publiek uit. Één van de speerpunten is People-Centric IT, waarmee de gebruikers ervaring centraal staat. People-Centric IT in Windows Server 2012 R2 biedt de mogelijkheid om overal op een veilige manier toegang te verlenen tot bedrijfsgegevens.

 ​
Waar ligt dan de uitdaging? De wereld is veranderd: Waar het binnen veel bedrijven overzichtelijk was met een keuze tussen een corporate laptop of corporate desktop, is dit anno 2013 niet meer zo eenvoudig. Met trends als Bring Your Own Device (BYOD) en ‘Consumerization van corporate IT’ kiezen medewerkers zelf de devices waarmee gewerkt wordt en daarbij is de variatie groot. Het gaat dan niet alleen meer om Windows, maar ook om onder andere Apple iOS en Google Android besturingssystemen. Deze worden ook nog eens in allerlei soorten en maten aangeboden, zoals tablets, notebooks, smartphones, ect. Deze devices zijn doorgaans niet in eigendom van bedrijf. 

Ook is er een verschuiving van een traditioneel IT landschap naar een landschap opgebouwd uit Cloud diensten zoals Office 365, Windows Azure, SalesForce.com, etc. Waar in het verleden een vorm van Network Access Protection (NAP) en een goed afgeschermd DeMilitarized Zone (DMZ) afdoende was, is dat nu niet meer voldoende. Hoe kan de IT afdeling er dan voor zorgen dat de gebruiker enerzijds flexibel en anderzijds veilig toegang heeft tot bedrijfsdata en applicaties? Met de nieuwe features in Windows Server 2012 R2 is het mogelijk om veel van deze vraagstukken te beantwoorden. In deze blog ga ik in op één van deze vernieuwde features: Active Directory Federation Services in Windows Server 2012 R2.
 
Een ieder die ADFS 2.0 kent, weet dat deze technologie een belangrijke schakel is in identity integratie van applicaties zonder dat hiervoor directe integratie met Active Directory nodig is. Het maakt het tevens mogelijk om, ongeacht de locatie en werkplek van de gebruiker, Single Sing On (SSO) toegang te geven met één eigen bedrijfsaccount. Wat tot op heden nog niet of eenvoudig mogelijk was, is onderscheid in de vorm van authenticatie en het niveau van toegang per applicatie. In de nieuwe versie van ADFS worden deze beperkingen weggenomen. Features als multi-factor authenticatie en multi-factor access control maken het mogelijk om de toegang op een fijner niveau regelen dan tot op heden mogelijk was. Zo kan onderscheid gemaakt worden in de vorm van authenticatie, op basis van de locatie van de gebruiker, het device waarop gewerkt wordt of een combinatie daarvan. In onderstaand figuur staan de features die ADFS in Windows Server 2012 R2 zal bieden.
 
 ADFS Features in Windows Server 2012 R2.png
Afbeelding 1: Features ADFS in Windows Server 2012 R2 (Bron: Microsoft)
 

Onderstaand figuur geeft een beeld van de verschillende onderdelen binnen de vernieuwde versie van ADFS. Naast bekende onderdelen als relying ​partie applicaties, federated partners, Active Directory én uiteraard de eindgebruikers, is ADFS uitgebreid met de volgende nieuwe features:

 • Web Application Proxy;
 • Out-of-the box support voor multi factor authenticatie;
 • Multi-factor Access Control.
 
 ADFS Onderdelen.png
Afbeelding 2: Schematische weergave functies ADFS (Bron: Microsoft)
 
Ik zal dieper ingaan op de genoemde features:
 

Web application proxy

Zoals wellicht bekend is, heeft Microsoft vorig jaar aangegeven dat ze gaan stoppen met Forefront Threat Management Gateway (TMG). Daarbij moet vermeld worden dat het daarop gebaseerde product Forefront Unified Access Gateway (UAG) voorlopig nog doorontwikkeld wordt. Zo is er recent ondersteuning toegevoegd voor onder andere Exchange 2013 en SharePoint 2013​. Veel mensen vragen zich nu af wat er gaat gebeuren met de functionaliteit die in Forefront Threat Management Gateway (TMG) geboden wordt. Wat in elk geval duidelijk is dat we reverse proxy functies terug zien in Windows Server 2012 R2 in de vorm van Web Application Proxy Remote Access role. Net zoals dit reeds in UAG mogelijk was, integreert de Web Application Proxy reverse proxy en ADFS proxy functionaliteit in één rol. Met de Web Application Proxy is het mogelijk om interne web applicaties veilig te ontsluiten met het internet, hierbij kan het zorg dragen voor pre-authenticatie via ADFS.
 

Multi-factor authenticatie

Een andere feature is Multi Factor Authentication (MFA). Met MFA is het mogelijk om naast de traditionele gebruikersnaam en wachtwoord combinatie een extra authenticatie factor toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een additionele code met behulp van een token of een code via de SMS. Het principe wat hierbij gehanteerd wordt, is gebaseerd op ‘what you know’ plus ‘what you have’. Het wachtwoord is ‘what you know’ en het gebruikte token, of de SMS code, is ‘what you have’. In het geval dat het wachtwoord van de eindgebruiker uitlekt, is er nog altijd een token of mobiele telefoon nodig om toegang te krijgen tot het systeem. In de markt zijn diverse partijen die deze vorm van authenticatie aanbieden en één daarvan is Phone-Factor. Enige tijd geleden heeft Microsoft Phone-factor overgenomen en zijn ze gestart met de integratie met onder andere Cloud dienst Windows Azure en ADFS. Met Windows Azure Active Authentication, zoals Phone-factor nu heet, was het al mogelijk om een bepaalde vorm van MFA te bieden op ADFS. Met de nieuwe versie is dat nu op een veel dieper niveau mogelijk. Zo is het mogelijk om per applicatie het vereiste authenticatieniveau in te stellen. De integratie van MFA binnen ADFS is overigens niet alleen weggelegd voor Windows Azure Active Authentication, maar ook voor third party MFA providers zoals Safenet. ADFS heeft hiervoor een API beschikbaar waarmee deze third party MFA providers gekoppeld kunnen worden.
 

Multi-factor Access Control

Waarbij Multi-factor Authentication (MFA) gericht is op de vorm van authenticatie, kan met Multi-factor Access Control applicatietoegang op basis van factoren als device status, gebruikerslocatie en gebruikers rechten geregeld worden. Hoewel enige vorm van autorisatieregels al mogelijk was in ADFS 2.0, is er met deze toevoeging van Device Registration Service, oftewel Workplace Join, een stuk meer uitgebreid. Met Workplace Join kunnen eindgebruikers hun eigen devices registreren zodat met dit ‘bekende’ device toegang kan worden verkregen tot bedrijfsdata en applicaties. Deze techniek zorgt ervoor dat het device geregistreerd wordt in Active Directory en deze voorzien wordt van een certificaat. Het device wordt dan ingezet als tweede factor binnen het autorisatie- én authenticatieproces. Dit geeft de gebruiker een rijkere SSO ervaring zonder dat security daar direct onder lijdt. Op deze manier wordt het device dus eigenlijk ‘semi managed’ en kan in geval van diefstal, verkoop of vermissing de registratie ongedaan gemaakt worden. Hiermee kan centraal per device de toegang worden ontzegd zonder dat de eindgebruiker zijn of haar wachtwoord hoeft te wijzigen. Workplace Join integreert direct met Windows 8.1 en is ook toepasbaar op bijvoorbeeld Apple iOS.
 
Kortom, met de komst van Windows Server 2012 R2 wordt een nieuwe stap gezet naar IT-oplossingen waarbij Mensen centraal staan. Het mooie daaraan is dat het voor eindgebruikers eenvoudiger wordt om overal en altijd toegang te krijgen tot bedrijfsdata en applicaties, zonder dat dit direct ten koste gaat van de beveiliging.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Windows Server 2012 R2​ en Windows 8.1? Of hebt u hulp nodig bij uw identity integratie vraagstukken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@icento.nl of 010-7504590.


Door: Mark van Eijken - Technical Consultant

 Onze diensten

ICT Infrastructuur
Wij adviseren, ontwerpen, implementeren, optimaliseren en beheren innovatieve ICT-oplossingen voor onze klanten.
ICT Outsourcing
Middels een modulaire opzet bieden wij maatwerk ICT outsourcing oplossingen voor elk type organisatie.
Cloud Oplossingen
Wij helpen u de waarde van Cloud Computing oplossingen als IaaS, PaaS, SaaS en DaaS te ontdekken en toe te passen.
Partners & Technologie
Als ICT System Integrator zijn wij gespecialiseerd in het optimaal combineren van bestaande technologieën.
SharePoint Development
Wij ontwikkelen maatwerk SharePoint omgevingen voor diverse doeleinden op basis van fixed price & time.
ICT Detachering
Wij ondersteunen u graag bij het snel en effectief oplossen van capaciteitsvraagstukken op uw ICT-afdeling.

 Over ons

image
​Onlangs organiseerde PeopleWare een groots evenement ter ere van haar 10-jarige bestaan​. Wat begon als een ICT-detacheringsbureau is inmiddels uitgegroeid tot een gerespecteerde ICT System Integrator. Met meer dan 170 professionals ondersteunen wij dagelijks tientallen klanten binnen de Benelux. Momenteel hebben wij locaties in Badhoevedorp, Rotterdam, Leiden en Brussel. In een constant veranderende markt is onze passie om organisaties met innovatieve ICT-oplossingen te ondersteunen bij hun kernactiviteiten hetzelfde gebleven.  

Onze kernactiviteiten

PeopleWare ICT Solutions is een ICT System Integrator. Wij leveren een complete scala aan ICT-oplossingen waarmee we diverse organisaties ondersteunen in hun kernactiviteiten. Wij dragen op innovatieve en onderscheidende wijze maximaal bij aan het succes van onze opdrachtgevers. Wij leveren diensten onder andere op het gebied van ICT InfrastructuurICT BeheerCloud Oplossingen, SharePoint DevelopmentTechnologie en ICT Detachering.

Maak kennis met het Shared IT Center, onze outsourcingdivise en Icento, onze infrastructuurdivisie.​
Lees verder
image
PeopleWare ICT Solutions is in 10 jaar uitgegroeid tot een ICT-Dienstverlener met een brede scala aan diensten op het gebied van ICT Beheer, ICT Infrastructuur, Technologie, Cloud Oplossingen, Software Ontwikkeling en ICT Detachering. Het is onze passie om met innovatieve en technische oplossingen bij te dragen aan de flexibiliteit van onze opdrachtgevers. Met meer dan 180 professionals in Badhoevedorp, Rotterdam en Leiden werken wij elke dag vol enthousiasme aan diverse projecten voor een groeiend aantal opdrachtgevers. 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent om onze dienstverlening te verbeteren. Hieronder vindt je een overzicht van onze openstaande vacatures.
Lees verder
image

​​​Onze visie, missie en strategie zitten verankerd in de kern van onze organisatie en geven richting aan onze dagelijkse werkzaamheden.

​Onze visie

Wij geloven dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn en blijven wanneer zij wendbaar zijn, alleen zo kunnen zij anticiperen en inspelen op de constant veranderende marktomstandigheden. Optimale wendbaarheid garandeert continuïteit en wij zijn ervan overtuigd dat uw ICT-omgeving hier een grote rol bij speelt. Daarmee is ICT niet langer ondersteunend, zoals dat tien jaar geleden was, maar een serieuze kans om strategische voordelen te behalen.  

In een turbulente tijd en markt, waar verandering de enige constante is, geloven wij in duurzame en lange termijn relaties. Hierbij zijn een intensieve en flexibele samenwerking, wederzijds vertrouwen en persoonlijke communicatie doorslaggevend. Alleen zo kan op de lange termijn optimaal waarde worden toegevoegd. 

 Onze missie
Het is onze missie een toegewijde en betrouwbare partner te zijn voor onze opdrachtgevers en hun te voorzien van innovatieve ICT-oplossingen die bijdragen aan de flexibiliteit van de organisatie. 

 ​Strategie​
Wij steken onze energie in innovatie, kwaliteit en partnerschap. 
 • Innovatie
  • Het ontwikkelen en inzetten van hoogstaande “proven“ ICT technologie.
  • Het hebben van een intensieve relatie met technologiepartners als Microsoft en Citrix.
 • Kwaliteit
  • ISO:9001: waarborgt de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze diensten
  • ITIL en Prince2: Waarborgt de kwaliteit van onze processen
  • Investeren in kennisontwikkeling zowel bij onze klanten als medewerkers
 • Partnerschap
  • Het bieden van een complee​t geïntegreerd dienstenportfolio
  • Een relatie gebaseerd op persoonlijk contact
  • Het aangaan van de lange termijn relatie staat centraal in de dienstverlening
  • Een relatie gebaseerd op transparantie en wederzijds vertrouwen
Lees verder
image
​​​Icento, onze infrastructuurdivisie, richt zich op het leveren van innovatieve technologische oplossingen aan opdrachtgevers binnen diverse markten, waaronder zakelijke- en financiele dienstverlening, onderwijs en industrie. Door de effectieve en efficiente toepassing van hoogstaande ICT-oplossingen draagt zij op onderscheidende wijze bij aan het succes van haar klanten. 

Onze Ambities

Icento heeft de ambitie om binnen op dit gebied een speler van wereldklasse te zijn en tegelijkertijd duurzame relaties op te bouwen met haar opdrachtgevers. Het doel is klantverwachtingen waarmaken, maar nog liever overtreffen. Zij streeft ernaar om synoniem te staan voor topkwaliteit, passie, uitmuntende adviezen en maatwerkoplossingen met innovatieve producten. Met haar hoogwaardige diensten- en klantenportfolio is zij in staat toptalent aan te trekken, te boeien en te behouden. 

Onze Cloud Ready Infrastructure

De visie van Icento is georiënteerd op Cloud Computing, vaak is virtualisatie de eerste stap die organisaties in deze richting zetten. Het huidige ICT-landschap weerhoudt veel bedrijven er echter van direct alles te migreren naar de public cloud, een private cloud is hierbij een uitstekende ​tussenoplossing. Icento heeft in dit kader een Cloud Ready Infrastructure ontwikkeld, bestaande uit Referentie-Architecturen, best practices, open-standaarden en Green-IT oplossingen.

Partnerships

In haar activiteiten werkt Icento nauw samen met Microsoft. Op basis van haar technische kennis en zakelijke deskundigheid is Icento benoemd tot Microsoft Managed Partner, Microsoft Gold Partner en Microsoft Cloud Accelerate Partner. Hiermee mag zij zich rekenen tot een selecte en exclusieve groep ICT-dienstverleners. Daarnaast is Icento Symantec Specialist Partner en Citrix Gold Solution Advisor. Voor meer informatie kunt u kijken bij onze Technologie Partners.​
Lees verder
image
Om een indruk te geven in ervaringen met verschillende klanten kunt u hier een aantal klantcases lezen.
Lees verder
image
​Shared IT Center, de outsourcing tak van PeopleWare ICT Solutions is ISO 9001:​2008 gecertificeerd. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en staat voor het op een georganiseerde manier omgaan met kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat er wordt gewerkt volgens strikte regels, hierbij zijn interne bedrijfsprocessen goed op orde en wordt de kwaliteit ervan gewaarborgd. In onze filosofie is juist de combinatie van een persoonlijke informele sfeer, flexibiliteit en een kwalitatief hoge dienstverlening datgene wat onze klanten waarderen.

PeopleWare ICT Solutions heeft sinds haar bestaan bewust aandacht besteed aan het milieu, duurzame groene voorzieningen, veiligheid en welzijn van medewerkers, sociaal gevoel en een verantwoorde blik op inkopen en winsten. PeopleWare ICT Solutions heeft een MVO beleidsplan ontwikkeld volgens de vastgestelde richtlijnen van ISO 26000. Deze sluiten naadloos aan bij de MVO Prestatieladder Niveau 3 normering. 
 
PeopleWare heeft een beveiligingsbeleid geïntegreerd volgens ISO 27001:2013 richtlijnen. Hierin zijn principes vastgelegd voor het initiëren, het implementeren, het onderhou​den en het verbeteren van informatiebeveiliging binnen onze organisatie, specifiek voor het CloudActive Platform. ISO 27001 en NEN 7510 voor medische zorg dienen binnen PeopleWare als een praktische richtlijnen voor de veiligheidsstandaarden binnen onze beheerorganisatie en effectieve methoden voor het continueren van een v​eilige om​geving.

Bekijk hier ons ISO 9001 2008 certificaat certificaat en ons ​MVO certificaat 2013.​
Lees verder
image
​​​Wij geloven dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, meer is dan een verzameling van richtlijnen voor organisaties. Wij zien MVO als een visie op ondernemerschap, een manier om als organisatie terug te geven aan de maatschappij. Om onze klanten te verzekeren van een duurzame en verantwoorde partner hebben wij het officiele MVO Certificaat Prestatieladder Niveau 3 behaald, dit betekent dat wij ons conformeren aan 33 wettelijk vastgelegdde KPI’s op het gebied van MVO. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moeten orga​nisaties aan tonen dat zij een positieve invloed uitoefenen op drie gebieden; People, Planet en Profit. 

People

Wij geloven in de kracht van duurzame en lange-termijn-relaties gebaseerd op gelijkheid en wederzijds vertrouwen, niet alleen met onze klanten, maar ook met medewerkers en partners. Wij stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling door te investeren in de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden van onze medewerkers, tegelijkertijd waarborgt dit de kwaliteit van onze dienstverlening. Als klant kunt u rekenen op eenzelfde investering, niet alleen wat betreft de kwaliteit, maar ook de betrouwbaarheid en veiligheid van onze dienstverlening. Ook investeren wij graag in persoonlijke communicatie en een duurzame en intensieve samenwerking. 

Planet

Vanzelfsprekend hebben wij niet alleen aandacht voor onze mensen, maar ook voor onze planeet. Wij proberen onze kantoren dan ook milieuvriendelijk  in te richten en hierbij rekening ​te houden met CO2-emissie. Denk hierbij aan ons duurzame datacenter, beperkt Energie Label A bedrijfsauto’s, waterverbruik, gescheiden afval, spaarzame verlichting en maatschappelijke verantwoorde kantoorartikelen. Middels deze richtlijnen kunnen wij onze ‘carbon footprint’ verkleinen. 

Profit

Financië​le winst is de einddoelstelling van elke commerciele organisatie, echter is meer niet altijd beter. Wij geloven in gezonde en verantwoorde groei die de continuï​teit van onze organisatie, van onze klanten en die van onze medewerkers garandeerd. Daarnaast doen wij enkel zaken met organisaties met eenzelfde duurzame beleid. 

Voor meer informatie over de MVO Prestatieladder en het certificeringsproces kunt u een kijkje nemen op de website van DNV GL​.
Lees verder
image
​​​Het Shared IT Center, onze outsourcingdivisie, biedt u de mogelijkheid uw ICT-omgeving, of onderdelen hiervan, uit te besteden aan een gespecialiseerde partner. Door onze modulaire opzet is de ondersteuning volledig op maat te maken voor iedere klant. Tevens kunnen onze klanten gebruik maken van onze Infrastructure-as-a-Service oplossing; CloudActive. Hieronder vindt u een visuele weergave van de modulaire opzet van onze diensten. Hier vindt u een volledig overzicht van onze beheerdiensten
Shared IT Center Dienstenpakket.png
 ​

Onze dienstverlening

Het Shared IT Center heeft haar dienstverlening ingericht op basis van ITILv3. Binnen de relatie met onze klanten hechten wij veel waarde aan betrouwbaarheid en kwaliteit. Certificeringen spelen een grote rol in ons doel om u te verzekeren van kwaliteit, betrouwbaarheid en een optimale samenwerking. Zo kunt u zich weer met een gerust hart focussen op uw kernactiviteiten. 

 

Certificeringen

Het Shared IT Center is in het kader van kwaliteitsmanagement ISO:9001 gecertificeerd, daarnaast zijn wij een van de weinige ICT-organisaties in Nederland die beschikt over een MVO certifcaat. De pragmatische aanpak in deze certificeringstrajecten heeft ervoor gezorgd dat de flexibliteit, die het Shared IT Center hoog in het vaandel heeft staan, niet verloren is gegaan. Door het vastleggen van werkinstructies en procedures blijft het gewenste niveau van dienstverlening gewaarborgd. ​
Lees verder
image
Om het laatste nieuws over PeopleWare te lezen kunt u hier op lees verder klikken
Lees verder

 Partners

 Opdrachtgevers