SharePoint
"Door de samenwerking met PeopleWare kunnen we kosten besparen en profiteren van hoge expertise, terwijl we ook flexibel blijven in de afname van onze ICT-diensten."
Kees Hus
CIO
Engie Services NL
"PeopleWare is voor ons een betrouwbare en degelijke partner. Wij vertrouwen erop dat zij ons aan de hand meenemen in de nieuwste innovaties."
Rolf Daalder
Director ICT
FMO
"PeopleWare meet met de menselijke maat: eenvoud en transparantie in (samen)werken en vrij binnen afspraken met eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid."
Rob Wolleswinkel
Manager ICT
FCA Capital
Sony Europe kiest voor on-site support van PeopleW...
Op de Sony locaties in Badhoevedorp en Brussel waren ze er al aan gewend: Medewerkers van PeopleWare die IT-gerelateerde gebruikersproblemen ter plekke kwamen oplossen. Sony Europea heeft inmiddels besloten om dit on-site supportcontract​ verder uit te breiden naar de kantoren in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal voor de duur van 2 jaar. Mocht deze periode succesvol verlopen dan worden ook de overige werkplekken van Sony in West-Europa in het contract meegenomen. In totaal levert PeopleWare nu support op 1050 werkplekken.

Goede ervaring

“Onze ervaring in de Benelux met PeopleWare was goed. We waren tevreden over de servicegraad en ze kwamen met het beste plan om ook de andere locaties te ondersteunen. Het was dan ook logisch dat we voor PeopleWare kozen”, vertelt Juan Bautista Nalda, Regional Service Delivery Manager at Global IS Shared Services (GIS) Europe, Information Systems Sony Europe.

Lange samenwerking met Sony

“We zijn erg verheugd met de uitbreiding van het bestaande Benelux contract. We werken al bijna een decennium samen met Sony en het bevestigt dat we met onze serviceverlening op het juiste pad zitten. Er is ons alles aan gelegen om ook deze uitbreiding van ons bestaande contract tot een succes te maken”, aldus Louis van der Toorn, directeur van PeopleWare.

Over PeopleWare: PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. Met meer dan 200 enthousiaste collega's werken wij dagelijks aan het succes van onze opdrachtgevers. 

Over Sony Europe: Het Japanse Sony heeft wereldwijd 125.000 werknemers en richt zich naast consumentenelektronica ook op mobiele communicatie, game & netwerkservices, semiconductoren, films, muziek en financiële services.

Sony Europe kiest voor on-site support van PeopleWare​

Heeft u al een Cloud werkplek?

​De zogenaamde ‘Cloud werkplek’ in al zijn varianten is een enorme trend bij veel klanten en IT-dienstverleners. De belofte van zo’n ‘Cloud werkplek’ is natuurlijk enorm. Bij veel mensen overheerst dan de gedachte dat alle, of op zijn minst de belangrijkste applicaties, zijn opgenomen in de Cloud en dat ook (een deel van) het beheer er in is opgenomen. De IT-afdeling wordt minder belast door verplicht onderhoud aan de infrastructuur en wordt hierdoor vrijgespeeld om meer toegevoegde waarde te bieden door gebruikers beter te ondersteunen om IT-middelen efficiënt in te zetten en de productiviteit te verhogen.

De definitie van Cloud

We zien ook dat de naam ‘Cloud werkplek’ voor verwarring kan zorgen, omdat alleen al de losse termen ‘Cloud’ en ‘werkplek’ hebben voor verschillende mensen een andere betekenis. Voor de betekenis van Cloud, met zijn aanverwante definities en termen (public, private, hybrid, SAAS, PAAS, elasticity, etc etc), hanteren de grote marktpartijen de definitie zoals uiteengezet door NIST [1](National Institute of Standards and Technology). Desondanks zien we dat door slimme marketing er nog voldoende ruimte is voor verwarring. Voor de ‘Cloud werkplek’ bestaat er al helemaal geen standaard definitie. We zien dat deze term te pas en te onpas wordt gebruikt en misschien niet eens ten onrechte. Immers, een ouderwets ingerichte werkplek ingebed in een ‘Private Cloud’ (al dan niet on-premise) kan ook vallen onder de definitie van Cloud. En de ‘Cloud werkplek’ die hierop is gebaseerd, is dan wellicht toch niet zo vooruitstrevend als de naam suggereert.

Single Sign On

Inmiddels spreken wij zelf niet meer over een (Cloud) werkplek, maar over het PeopleWare Productivity Center (PPC): Een oplossing die niet is gebonden aan een locatie. Met het PPC zijn we in zekere zin volledig opnieuw begonnen. Het PPC is geboren in de Public Cloud en maakt gebruik van Microsoft technologieën zoals Office 365, Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) en desgewenst Windows 10. Met Azure Active Directory zijn uw identiteitsgegevens veilig en heeft u single sign-on toegang tot duizenden andere cloud providers. Ook mobiele toegang tot bedrijfsdata wordt beveiligd met behulp van EMS. Is uw organisatie minder vooruitstrevend? Dan kunnen we legacy omgevingen ondersteunen met traditionele on-premise software. Het PPC is gericht op de kern: Het op veilige wijze ondersteunen van de productiviteit van uw medewerkers. Uw data is veilig opgeslagen in de Cloud en gebruikers worden geauthentiseerd en toegelaten tot de data onder uw voorwaarden. En op welke wijze en met welke apparaten, mobiel of vast, uw medewerkers deze data bewerken? Dat is een persoonlijke keuze die volgt uit de manier van werken. Vanzelfsprekend eigenlijk… Vandaar dat we het zelf ook gebruiken.

PeopleWare start in Q1 2017 met de uitrol van onze eerste klanten op basis van de eerste preview en cloud-only versie van het PPC. In Q2 2017 gaat het platform live, waarna we periodiek nieuwe opties zullen toevoegen.

​Door Danny den Hartog, CTO @PeopleWare
Gemeenten en veranderingen in ICT

De gemeenten en lokale overheid zien op dit moment veel veranderingen op zich afkomen. Centralisaties, decentralisatie, samenwerkingsverbanden, meer taken om uit te voeren, vergrijzing, spanning op de arbeidsmarkt om kwalitatief goed personeel te verkrijgen en te behouden, bezuinigingen en dit binnen een samenleving die veel mondiger is. 

Contact met burgers en bedrijven

Binnen deze snel veranderende samenleving is het voor de gemeente een uitdaging hoe zij met haar burgers en bedrijven in contact komt, blijft en hierbij de juiste informatie verkrijgt en verstrekt. Essentieel hierbij is dat de gemeente hiervoor ook de meest effectieve kanalen benut, waaronder digitaal, via websites, via Apps, of toch meer persoonlijk contact via het loket e-mail en post. Vanuit het oogpunt van communicatietechnologie is deze periode misschien wel de meest lastige voor gemeenten, omdat zich onder haar burgers zowel de early-adapters als de digibeten bevinden.
 
Al deze ontwikkelingen vragen veel van de gemeenten en is van invloed op hun strategische koers op het gebied van informatievoorziening en hoe zij hun burgers en bedrijven op de juiste manier faciliteert. Er aan de ene kant zijn als gemeente voor al je burgers en bedrijven, terwijl er aan de andere kant effectief en efficiënt gewerkt moet worden, is een uitdagend vraagstuk. ​

Toenemende eisen binnen gemeentelijke organisaties

Het stelt ook eisen aan de organisatie, de medewerkers haar informatievoorziening en IT.
Met name op het gebied van de IT-technologie zullen de gemeenten eisen hebben en zal gevraagd worden om:
  • Hoge mate van flexibiliteit, schaalbaarheid, met een lage investeringslast;
  • Een veilige en betrouwbare IT-omgeving waarbij wordt voldaan aan de Privacy en Security eisen conform BIG;
  • Hoge continuïteit en beschikbaarheid van de IT-omgeving met een misschien wel 24x7 ondersteuning. 
  • Tijd- en plaats-onafhankelijk kunnen werken op een zelf gekozen werkplek (device).
  • Tijd- en plaats-onafhankelijke beschikbaarheid van gegevens en informatie, maar wel op een veilige wijze;

IT als water uit de kraan

Kijkend naar bovenstaande eisen zal een gemeenten zijn IT-dienstverlening steeds lastiger in eigen beheer kunnen uitvoeren en zal groei naar gedeeltelijke cloud (hybrid) of volledige cloud een waarschijnlijk te volgen pad zijn. Uiteindelijk zal de IT hiermee een soortgelijk product worden als water uit de kraan:” IT uit de kraan​”.​

Het PeopleWare Gemeenten-team

PeopleWare is in staat om de IT uit de kraan voor gemeenten te leveren maar kan ook adviseren in de te volgen migratiestrategie, met aandacht voor een eventuele exit -strategie om onafhankelijkheid t.o.v. de markt te waarborgen. ​
Focus op de klant: FMO, IT Expertise bij innovatie
FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. FMO heeft al meer dan 46 jaar geïnvesteerd in de private sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Met een portefeuille van € 9.2 miljard, is FMO een van de grootste bilaterale private sector ontwikkelingsbanken wereldwijd.​
FMO gelooft in een wereld waar, in 2050, 9 miljard mensen in staat zijn om een goed leven te leiden binnen de grenzen van de planeet. Ze maakt deze droom een realiteit door ondernemers te ondersteunen om een betere wereld te creëren. In het kader van deze visie heeft FMO een strategie gedefinieerd om de investeerder met de meeste impact te worden, door een verdubbeling van het aantal ondersteunde banen en een verdubbeling van de hoeveelheid vermeden emissies door middel met behulp van financieringen tot in 2020. FMO heeft investeringen in meer dan 85 landen, biedt haar klanten een verscheidenheid aan financiële producten, alsmede deskundigheid en toegang tot haar netwerken. De investeringen van FMO zijn voornamelijk geconcentreerd in drie belangrijke sectoren: financiële instellingen, energie en agri-business.

ICT binnen FMO

Deze ambitie legt ook een druk op de ICT-organisatie van FMO. “Dat het een uitdaging wordt dat staat vast. Gelukkig lopen we qua technologie voorop”, vertelt Rolf Daalder, Director ICT & Facilities. “Dat maak onze organisatie wendbaar en daardoor kunnen we eenvoudig inspelen op veranderingen. Rolf is niet zonder reden trots dat hij bij FMO werkt. “Sinds ik in dienst ben van FMO en dat is inmiddels 9 jaar, is de organisatie enorm gegroeid. Van destijds 250 medewerkers hebben we er nu 500. Dat is, naast de sociale globale rol die FMO speelt, een mooie prestatie. Die groei maakt dat we binnen de ICT heel flexibel zijn geworden. Als ons netwerk detecteert dat een laptop een virus bevat, dan kan de medewerker hem inleveren en krijgt hij direct een andere laptop mee. We checken niet wat er mis is, maar resetten het apparaat naar de fabrieksinstellingen om klaar te zijn voor een volgende gebruiker. Onze medewerkers weten dat, ze zorgen dus wel dat hun gegevens op een veilige plaats zijn opgeslagen.”

Rolf Daalder - FMO.jpg
Rolf Daalder Director ICT & facilities FMO

FMO en PeopleWare

“De basis van de goede samenwerking is toch wel vertrouwen. Ik weet dat als ik expertise inhuur bij PeopleWare, dat ze weten wat ik nodig heb. PeopleWare ondersteunt FMO in de dagelijkse operatie op de service desk, maar ook met betrekking tot innovatie werken FMO en PeopleWare nauw samen. Als IT-organisatie moet je niet alles zelf willen kunnen. Soms moet je ervoor kiezen om een regiefunctie op je te nemen. Dat zijn de momenten dat we de experts van PeopleWare inhuren. Zij adviseren ons continu op het gebied van nieuwe toepasbare technologieën. Vaak besteed ik ook de implementatie daarvan aan hen uit”.
“De jarenlange relatie zorgt ervoor dat we elkaar goed kennen”, vult Mark van Liempt, directeur van PeopleWare, aan. “Als ondernemingen passen we goed bij elkaar, de openheid, de persoonlijke “touch” in combinatie met het leveren van een constant hoge kwaliteit zijn hiervoor de basis. Dat schept een band waarbij beide organisaties gebaat zijn.”

Over PeopleWare

PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. PeopleWare - Powered by dedication.​

Focus op de klant: FMO, IT Expertise bij innovatie​

Aveco de Bondt besteedt ICT uit aan PeopleWare

Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt besteedt sinds september  het beheer van haar ICT-omgeving uit aan PeopleWare. De vijfjarige overeenkomst omvat het beheer van de gehele ICT-infrastructuur, werkplekondersteuning en ICT-servicedesk. Het gaat om circa driehonderd werkplekken die zijn verspreid over locaties in Holten, Breda, Eindhoven en Amersfoort. PeopleWare was daarnaast verantwoordelijk voor het ontwerpen en herinrichten van de gehele ICT-infrastructuur. 

Het ingenieursbedrijf koos er toen voor om over te stappen op een virtuele werkplek-oplossing op basis van Citrix-technologie. Medewerkers zijn verspreid over verschillende locaties en werken in toenemende mate op locatie of vanuit huis. Er was daa
rom behoefte aan een oplossing die de beschikbaarheid van de circa honderdtachtig applicaties kon garanderen. Daarnaast bood deze oplossing kansen om op de lange termijn kosten te besparen op hard- en software. 

“Voor ons is het belangrijk dat er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor onze ICT-omgeving. ICT is teamwork, een goede samenwerking en duidelijke communicatie zijn hierbij cruciaal. In PeopleWare hebben wij een partner
gevonden die ons kan voorzien van de juiste oplossingen en met wie ook de samenwerking erg soepel verloopt.” Aldus Janneke Elbert, ICT-manager bij Aveco.

ict beheer uitbesteden.jpg

Powered by dedication
PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. PeopleWare - Powered by dedication.

 Opdrachtgevers

 Onze diensten

ICT Infrastructuur
Wij adviseren, ontwerpen, implementeren, optimaliseren en beheren innovatieve ICT-oplossingen voor onze klanten.
ICT Outsourcing
Middels een modulaire opzet bieden wij maatwerk ICT outsourcing oplossingen voor elk type organisatie.
Cloud Oplossingen
Wij implementeren en beheren public, private en hybride cloud oplossingen als Office 365, Azure en Cloud Werkplekken.
Partners & Technologie
Als ICT System Integrator zijn wij gespecialiseerd in het optimaal combineren van bestaande technologieën.
SharePoint
Wij ontwikkelen maatwerk SharePoint omgevingen voor diverse doeleinden op basis van fixed price & time.
ICT Detachering
Wij ondersteunen u graag bij het snel en effectief oplossen van capaciteitsvraagstukken op uw ICT-afdeling.

 The Collaboration Factory

 Social media

Facebook Linked IN Twitter

 Office 365

 Klanten aan het woord

 Partners