SharePoint
"Door de samenwerking met PeopleWare kunnen we kosten besparen en profiteren van hoge expertise, terwijl we ook flexibel blijven in de afname van onze ICT-diensten."
Kees Hus
CIO
Engie Services NL
"PeopleWare is voor ons een betrouwbare en degelijke partner. Wij vertrouwen erop dat zij ons aan de hand meenemen in de nieuwste innovaties."
Rolf Daalder
Director ICT
FMO
"PeopleWare meet met de menselijke maat: eenvoud en transparantie in (samen)werken en vrij binnen afspraken met eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid."
Rob Wolleswinkel
Manager ICT
FCA Capital
Gemeenten en veranderingen in ICT

De gemeenten en lokale overheid zien op dit moment veel veranderingen op zich afkomen. Centralisaties, decentralisatie, samenwerkingsverbanden, meer taken om uit te voeren, vergrijzing, spanning op de arbeidsmarkt om kwalitatief goed personeel te verkrijgen en te behouden, bezuinigingen en dit binnen een samenleving die veel mondiger is. 

Contact met burgers en bedrijven

Binnen deze snel veranderende samenleving is het voor de gemeente een uitdaging hoe zij met haar burgers en bedrijven in contact komt, blijft en hierbij de juiste informatie verkrijgt en verstrekt. Essentieel hierbij is dat de gemeente hiervoor ook de meest effectieve kanalen benut, waaronder digitaal, via websites, via Apps, of toch meer persoonlijk contact via het loket e-mail en post. Vanuit het oogpunt van communicatietechnologie is deze periode misschien wel de meest lastige voor gemeenten, omdat zich onder haar burgers zowel de early-adapters als de digibeten bevinden.
 
Al deze ontwikkelingen vragen veel van de gemeenten en is van invloed op hun strategische koers op het gebied van informatievoorziening en hoe zij hun burgers en bedrijven op de juiste manier faciliteert. Er aan de ene kant zijn als gemeente voor al je burgers en bedrijven, terwijl er aan de andere kant effectief en efficiënt gewerkt moet worden, is een uitdagend vraagstuk. ​

Toenemende eisen binnen gemeentelijke organisaties

Het stelt ook eisen aan de organisatie, de medewerkers haar informatievoorziening en IT.
Met name op het gebied van de IT-technologie zullen de gemeenten eisen hebben en zal gevraagd worden om:
  • Hoge mate van flexibiliteit, schaalbaarheid, met een lage investeringslast;
  • Een veilige en betrouwbare IT-omgeving waarbij wordt voldaan aan de Privacy en Security eisen conform BIG;
  • Hoge continuïteit en beschikbaarheid van de IT-omgeving met een misschien wel 24x7 ondersteuning. 
  • Tijd- en plaats-onafhankelijk kunnen werken op een zelf gekozen werkplek (device).
  • Tijd- en plaats-onafhankelijke beschikbaarheid van gegevens en informatie, maar wel op een veilige wijze;

IT als water uit de kraan

Kijkend naar bovenstaande eisen zal een gemeenten zijn IT-dienstverlening steeds lastiger in eigen beheer kunnen uitvoeren en zal groei naar gedeeltelijke cloud (hybrid) of volledige cloud een waarschijnlijk te volgen pad zijn. Uiteindelijk zal de IT hiermee een soortgelijk product worden als water uit de kraan:” IT uit de kraan​”.​

Het PeopleWare Gemeenten-team

PeopleWare is in staat om de IT uit de kraan voor gemeenten te leveren maar kan ook adviseren in de te volgen migratiestrategie, met aandacht voor een eventuele exit -strategie om onafhankelijkheid t.o.v. de markt te waarborgen. ​
Focus op de klant: FMO, IT Expertise bij innovatie
FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. FMO heeft al meer dan 46 jaar geïnvesteerd in de private sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Met een portefeuille van € 9.2 miljard, is FMO een van de grootste bilaterale private sector ontwikkelingsbanken wereldwijd.​
FMO gelooft in een wereld waar, in 2050, 9 miljard mensen in staat zijn om een goed leven te leiden binnen de grenzen van de planeet. Ze maakt deze droom een realiteit door ondernemers te ondersteunen om een betere wereld te creëren. In het kader van deze visie heeft FMO een strategie gedefinieerd om de investeerder met de meeste impact te worden, door een verdubbeling van het aantal ondersteunde banen en een verdubbeling van de hoeveelheid vermeden emissies door middel met behulp van financieringen tot in 2020. FMO heeft investeringen in meer dan 85 landen, biedt haar klanten een verscheidenheid aan financiële producten, alsmede deskundigheid en toegang tot haar netwerken. De investeringen van FMO zijn voornamelijk geconcentreerd in drie belangrijke sectoren: financiële instellingen, energie en agri-business.

ICT binnen FMO

Deze ambitie legt ook een druk op de ICT-organisatie van FMO. “Dat het een uitdaging wordt dat staat vast. Gelukkig lopen we qua technologie voorop”, vertelt Rolf Daalder, Director ICT & Facilities. “Dat maak onze organisatie wendbaar en daardoor kunnen we eenvoudig inspelen op veranderingen. Rolf is niet zonder reden trots dat hij bij FMO werkt. “Sinds ik in dienst ben van FMO en dat is inmiddels 9 jaar, is de organisatie enorm gegroeid. Van destijds 250 medewerkers hebben we er nu 500. Dat is, naast de sociale globale rol die FMO speelt, een mooie prestatie. Die groei maakt dat we binnen de ICT heel flexibel zijn geworden. Als ons netwerk detecteert dat een laptop een virus bevat, dan kan de medewerker hem inleveren en krijgt hij direct een andere laptop mee. We checken niet wat er mis is, maar resetten het apparaat naar de fabrieksinstellingen om klaar te zijn voor een volgende gebruiker. Onze medewerkers weten dat, ze zorgen dus wel dat hun gegevens op een veilige plaats zijn opgeslagen.”

Rolf Daalder - FMO.jpg
Rolf Daalder Director ICT & facilities FMO

FMO en PeopleWare

“De basis van de goede samenwerking is toch wel vertrouwen. Ik weet dat als ik expertise inhuur bij PeopleWare, dat ze weten wat ik nodig heb. PeopleWare ondersteunt FMO in de dagelijkse operatie op de service desk, maar ook met betrekking tot innovatie werken FMO en PeopleWare nauw samen. Als IT-organisatie moet je niet alles zelf willen kunnen. Soms moet je ervoor kiezen om een regiefunctie op je te nemen. Dat zijn de momenten dat we de experts van PeopleWare inhuren. Zij adviseren ons continu op het gebied van nieuwe toepasbare technologieën. Vaak besteed ik ook de implementatie daarvan aan hen uit”.
“De jarenlange relatie zorgt ervoor dat we elkaar goed kennen”, vult Mark van Liempt, directeur van PeopleWare, aan. “Als ondernemingen passen we goed bij elkaar, de openheid, de persoonlijke “touch” in combinatie met het leveren van een constant hoge kwaliteit zijn hiervoor de basis. Dat schept een band waarbij beide organisaties gebaat zijn.”

Over PeopleWare

PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. PeopleWare - Powered by dedication.​
Aveco de Bondt besteedt ICT uit aan PeopleWare

Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt besteedt sinds september  het beheer van haar ICT-omgeving uit aan PeopleWare. De vijfjarige overeenkomst omvat het beheer van de gehele ICT-infrastructuur, werkplekondersteuning en ICT-servicedesk. Het gaat om circa driehonderd werkplekken die zijn verspreid over locaties in Holten, Breda, Eindhoven en Amersfoort. PeopleWare was daarnaast verantwoordelijk voor het ontwerpen en herinrichten van de gehele ICT-infrastructuur. 

Het ingenieursbedrijf koos er toen voor om over te stappen op een virtuele werkplek-oplossing op basis van Citrix-technologie. Medewerkers zijn verspreid over verschillende locaties en werken in toenemende mate op locatie of vanuit huis. Er was daa
rom behoefte aan een oplossing die de beschikbaarheid van de circa honderdtachtig applicaties kon garanderen. Daarnaast bood deze oplossing kansen om op de lange termijn kosten te besparen op hard- en software. 

“Voor ons is het belangrijk dat er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor onze ICT-omgeving. ICT is teamwork, een goede samenwerking en duidelijke communicatie zijn hierbij cruciaal. In PeopleWare hebben wij een partner
gevonden die ons kan voorzien van de juiste oplossingen en met wie ook de samenwerking erg soepel verloopt.” Aldus Janneke Elbert, ICT-manager bij Aveco.

ict beheer uitbesteden.jpg

Teva Benelux besteedt IT-beheer uit aan PeopleWare

Teva Benelux, dat onderdeel is van het internationale Teva Pharmaceuticals, heeft sinds mei vorig jaar haar ICT-servicedesk en eerstelijns helpdesk uitbesteed aan IT Service Provider PeopleWare. Initieel was er sprake van een eenjarige overeenkomst, dit contract is sinds april dit jaar verlengd voor onbepaalde tijd. Het gaat hierbij om het werkplekbeheer en on-site ondersteuning voor circa 1500 werkplekken die zijn verspreid over Haarlem, Amsterdam en Wilrijk (België).

Het doel van de samenwerking is met name het verhogen van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en het verhogen van de tevredenheid van de gebruikersorganisatie binnen Teva. Hierbij staat vooral de herinrichting van de servicedesk, deze is namelijk meertalig (Nederlands, Engels en Frans) geworden, en de bijbehorende ITIL-processen centraal. 

Teva Pharmachemie benelux.png
   Foto met dank aan Teva Pharma​ceutical Industries LTD. 

De beste manier om kennis te maken met Azure

Cloud staat voor veel organisaties hoog op de agenda, public cloud oplossingen zijn echter vaak een stap te ver. Wat zijn de beste manieren om veilig kennis te maken met Microsoft Azure? En hoe kunt u dit het beste aanpakken? 

Er zijn veel organisaties die niet goed weten hoe ze het best kunnen beginnen aan hun tocht naar de Public Cloud. Hoe dit het beste aan te pakken is verschilt per organisatie. In dit artikel verkennen we kort een aantal mogelijkheden om op een veilige wijze kennis te maken met de Microsoft Azure public cloud.

Veilig starten met Azure.png

Veel bedrijven zijn, terecht, terughoudend met het verhuizen van kritische systemen naar de public  cloud. Maar hoe kan een organisatie op een veilige manier kennismaken met verschillende cloud-oplossingen? In dit artikel wordt in het kort een aantal veelgekozen scenario’s besproken, hierbij wordt gestart met Microsoft Azure. Het voordeel van deze scenario’s is dat ze daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Hierdoor leidt de investering in de cloud direct tot rendement, zonder onnodige risico’s voor de primaire productiesystemen. De scenario’s die worden besproken zijn:

  • Hosten van gescheiden Ontwikkel- en/of Testomgeving;
  • Hybrid cloud inclusief verhuizen van minder belangrijke systemen;
  • Azure Back-up;
  • Azure Site Recovery.

​Hosten van gescheiden Ontwikkel- en/of Testomgeving

Veel organisaties maken gebruik van Ontwikkel-, Test- en of Acceptatie-omgevingen (OTA) voor het ​​ontwikkelen en testen van nieuwe software. Deze omgeving wordt vaak gehost op een afgescheiden omgeving. Deze systemen worden veelal niet dagelijks en niet intensief gebruikt, maar leiden toch tot aanzienlijke investeringen en reguliere operationele kosten, ook wanneer deze niet actief wordt gebruikt.

Door deze systemen te hosten in de cloud worden de kosten beperkt tot het moment dat deze daadwerkelijk worden gebruikt. Door de systemen uit te zetten wanneer ze niet worden gebruikt is het mogelijk om aanzienlijk kosten te besparen. En omdat de fysieke systemen niet beheerd hoeven te worden neemt de beheerlast significant af. 

Hybrid cloud

Een stap verder dan het naar de cloud brengen van de OTA-omgeving is de introductie van de hybrid cloud. Hiermee ‘verlengt’ u uw eigen datacenter naar de cloud door uw eigen datacenter netwerktechnisch aan de Microsoft Azure cloud te koppelen. U kunt de cloud vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor capaciteitsopvang van tijdelijke workloads (flexibiliteit), het verhuizen van verouderde systemen die niet veel meer actief worden gebruikt (archieffunctie), of het geleidelijk introduceren van nieuwe systemen vanuit de cloud (geleidelijke migratie). De mogelijkheden hierin zijn eindeloos. ​

Cloud Readiness Assessment.png

Azure backup

Met Azure backup is het mogelijk om backups van uw machines (Hyper-V, VMware, of hardware) in de Microsoft Azure cloud te maken. Het voordeel hiervan is dat uw data direct offsite in de cloud wordt opgeslagen. U hoeft niet langer zorg te dragen voor tape handling en het onderhouden van een kostbare backup infrastructuur. Uiteraard kan er eerst ‘klein’ worden begonnen om hier ervaring mee op te doen, voordat u geleidelijk de backup van meer systemen naar de cloud verplaatst. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor de backup naar Microsoft Azure. Dit zijn bijvoorbeeld de Microsoft Azure Backup agent, Microsoft Azure backup server en Microsoft Data Protection Manager. 

Maar ook verschillende grote backup vendors bieden integratiemogelijkheden met de Microsoft Azure Cloud. Welk product het beste aansluit ligt aan het betreffende backup scenario van uw organisatie.

Azure.png

Azure Site Recovery

Het kan zijn dat de bedrijfsvoering vereist dat de IT-omgeving kan uitwijken naar een ander datacenter. Toch komt het vaak voor dat dit nog niet is gerealiseerd wegens hoge kosten, of de complexiteit van een dergelijke oplossing. Met Azure Site Recovery  is het mogelijk om (een deel van) de IT-omgeving uit te wijken naar Azure (of een ander datacenter). Azure Site Recovery is ten opzichte van traditionele oplossingen zeer voordelig en gemakkelijk in gebruik. Azure Site Recovery werkt met traditionele fysieke Windows servers, Hyper-V machines en VMware machines. Het is hierbij zelfs mogelijk om een uitwijkscenario te simuleren, zonder dat dit impact heeft op de productieomgeving.

Azure Site Recovery.jpg

Conclusie

In dit artikel hebben we een aantal suggesties gegeven om op een productieve, veilige manier kennis te maken met de cloud. En het voordeel is dat u alleen betaalt voor wat u gebruikt. Wellicht zijn er voor uw organisatie andere, wellicht betere, mogelijkheden om te starten met de Microsoft Public Cloud.

Heeft u behoefte aan meer informatie over deze scenario's? Of wilt u onafhankelijk advies over welke stappen uw organisatie het beste kan nemen om de cloud te adopteren? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van Microsoft Azure of Office 365? Stuur ons dan een bericht via het contactverzoek aan de rechterzijde of bel direct naar 088-0063426. 

Cloud Readiness Assessment.png

Door: Johan Sleeuwenhoek - Senior Systeem Architect @ PeopleWare

Performance optimaliseren in SharePoint (Online)

Gebruikers zien vaak geen verschil tussen een 'gewone' website en een contentportaal, zij verwachten daarom dezelfde performance. ​Door middel van caching kan de performance op een eenvoudige manier verbeterd worden.

SharePoint is een vorm van webtooling, hierdoor hebben gebruikers vaak hoge verwachtingen als het aankomt op performance. Deze verwachting zijn helaas niet altijd realistisch. Performance is dan ook een veel besproken onderwerp in de SharePoint wereld. In deze blog verkennen we de standaard performance mogelijkheden door gebruik te maken van caching binnen SharePoint on-premise en SharePoint Online (Office 365).

Deze blog is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van SharePoint oplossingen zoals het sociaal intranet, document management systeem​ of business portaal​.

Performance in sharepoint online tablet.jpg

Waarom gebruik maken van caching? ​
Bij caching worden elementen van een site opgeslagen in het tijdelijk geheugen (cache), hierdoor wordt het mogelijk een site sneller te weergeven. Een SharePoint portaal verandert niet constant. Het eenmaal volledig inladen van Javascript-, CSS- en contentbestanden levert een aanzienlijke performanceverbetering op bij het laden van het SharePoint portaal in de toekomst. Door het toenemende gebruik van Office 365 en SharePoint Online is snelheid een hot topic geworden. De gemiddelde gebruiker ziet Office 365 als een website en een website is toch altijd snel?

Caching bij SharePoint on-premise
Zoals eerder aangegeven zijn er twee versies van SharePoint, namelijk SharePoint on-premise en SharePoint Online. Deze producten zijn niet hetzelfde en ook bij caching verschillen de producten van elkaar. Wanneer we kijken naar SharePoint on-premise dan zijn er drie hoofdsoorten caching beschikbaar. 

1. Output caching​

De eerste cache-soort is output caching. Output caching slaat cache-profielen op van de SharePoint pagina's. Wanneer een gebruiker naar de SharePoint portaal gaat laadt de gebruiker de gecachte pagina's. Hierdoor hoeven er geen query's te worden uitgevoerd naar SharePoint-bibliotheken als een lijst of document-bibliotheek. Het is mogelijk om verschillende cache-profielen aan te maken voor bijvoorbeeld anonieme of geautoriseerde gebruikers. Daarnaast worden er verschillende cache-objecten aangemaakt voor gebruikers met bepaalde rechten. Ook is het mogelijk om in te stellen hoelang een bepaalde cache houdbaar moet blijven. 

Output Caching SharePoint.png

2. Object caching

De tweede soort cache is object caching. ​​Object caching zorgt voor minder verkeer tussen SharePoint en SQL door cache objecten in het geheugen van de server op te slaan. Voorbeelden van cache oebjecten zijn lijst-items, library-items en page layouts. Wanneer een gebruiker de SharePoint site opent hoeft de gebruiker geen SQL-query te laten uitvoeren, maar wordt er uit het geheugen van de SharePoint server geput.

Object Cache Settings.png
3. BLOB caching​

De laatste cache-methode binnen SharePoint is BLOB caching. BLOB caching slaat disk-based cache files op de front-end servers op. Hierdoor hoeft er minder communicatie tussen SharePoint en SQL plaats te vinden. Wanneer een gebruiker voor het eerst de SharePoint portaal opent zullen deze BLOB bestanden van de SQL server naar de front-end server worden gekopieerd. De hierop volgende keren dat de gebruiker de SharePoint pagina benaderd zullen de BLOB bestanden op de front-end server worden ingeladen in plaats van via de SQL server. ​

Caching bij SharePoint Online

Wij zien in de markt een duidelijke beweging naar SharePoint Online. Veel organisaties krijgen SharePoint er 'gratis' bij als zij de overstap maken naar Office 365, dus is de vraag naar oplossingen in SharePoint online groot. Een bijkomend voordeel is dat er hierbij ook geen SharePoint servers meer nodig zijn. 

Output en object caching binnen SharePoint Online

De grootste kracht van output- en object caching is dat caching objecten worden opgeslagen op de front-end servers van SharePoint waarvan er maar één of twee in een on-premise serverpark zijn. Laat dit nou precies niet de kracht van de cloud zijn. Een SharePoint online serverpark bestaat uit duizenden servers waar meerdere klanten gebruik van maken. Als een gebruiker de SharePoint portaal inlaadt da nis de kans enorm klein dat hij op de juiste server eindigt. Het resultaat is dat er geen object of output caching mogelijk is. Wat is er dan wel mogelijk? Microsoft geeft hiervoor een aantal suggesties. 

SharePoint Server On-premise output cahcing.png

SharePoint Online Output Caching.png

Navigatie binnen SharePoint

De eerste suggestie van Microsoft is nadenken over de top navigatie die binnen SharePoint wordt gebruikt. Hierbinnen zijn drie smaken te onderscheiden. De eerste twee smaken vrijwel hetzelfde en worden Structrual Navigation en Managed Navigation genoemd. De voordelen hiervan zijn dat de navigatie door de administrators zijn te configureren, dat het automatisch security trimmed is en dat het een standaard onderdeel van SharePoint is. Het nadeel is dat de performance in SharePoint Online met deze methode niet goed werkt, het levert namelijk een vertraging van 2,5 seconden op. Het alternatief is search driven navigatie, hiermee wordt de navigatie uit de search index van SharePoint gehaald. De voordelen hiervan zijn goede performance en security trimmed, het nadeel is dat het hier gaat om een maatwerk oplossing.

Navigatie Subsite SharePoint Online.png

Minification en bundeling

Een volgende suggestie van Microsoft is om de source code zoals Javascript en CSS-bestanden te bundelen tot één groot bestand en deze te minificaten. Minification betekent dat alle onnodige tekens uit een stuk code worden gehaald zodat het zo klein mogelijk wordt. Daarnaast adviseert Microsoft om het inladen van bestanden goed te timen. Een voorbeeld hiervan is om eerst een pagina in te laden en vervolgens de content, zodat het gevoel beter is. 

Conclusie caching methodes Microsoft

De standaard aanwezige caching-methodes van Microsoft geven op het SharePoint on-premise platform de gewenste performance in combinatie met de PeopleWare standaard SharePoint oplossingen. De snelheid is hoog en stabiel. In SharePoint online geven de aangedragen caching-methodes niet de gewenste performance verbeteringen in combinatie met de PeopleWare standaardoplossingen. Het gemis van een server waar cache bestanden kunnen worden opgeslagen is groot, het resultaat is een omgeving die te langzaam is. 

PeopleWare caching​​

Natuurlijk zijn er buiten de aangedragen caching-methodes van Microsoft andere manieren een snelle SharePoint-omgeving te creëren. Voorbeelden hiervan zijn Browser Caching en REDIS Caching, er zijn overigens nog andere technieken. Het framework en de caching-technieken die door PeopleWare zijn ontwikkeld werken ook snel en stabiel binnen SharePoint Online. Er is echter altijd ruimte voor verbetering. PeopleWare blijft daarom mogelijkheden onderzoeken om de performance binnen SharePoint omgevingen te verbeteren. 

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over de mogelijkheden binnen SharePoint? Dan brengen wij u graag in contact met één van onze specialisten. Bel naar 088 - 006 34 26 of stuur ons uw vraag​.

Performance SharePoint Portaal PeopleWare.png

Geschreven door: Kevin Janssen (SharePoint Consultant)​

Powered by dedication
PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. PeopleWare - Powered by dedication.

 Opdrachtgevers

 Onze diensten

ICT Infrastructuur
Wij adviseren, ontwerpen, implementeren, optimaliseren en beheren innovatieve ICT-oplossingen voor onze klanten.
ICT Outsourcing
Middels een modulaire opzet bieden wij maatwerk ICT outsourcing oplossingen voor elk type organisatie.
Cloud Oplossingen
Wij implementeren en beheren public, private en hybride cloud oplossingen als Office 365, Azure en Cloud Werkplekken.
Partners & Technologie
Als ICT System Integrator zijn wij gespecialiseerd in het optimaal combineren van bestaande technologieën.
SharePoint
Wij ontwikkelen maatwerk SharePoint omgevingen voor diverse doeleinden op basis van fixed price & time.
ICT Detachering
Wij ondersteunen u graag bij het snel en effectief oplossen van capaciteitsvraagstukken op uw ICT-afdeling.

 The Collaboration Factory

 Social media

Facebook Linked IN Twitter

 Office 365

 Klanten aan het woord

 Partners